Voetzorg buiten de keten

Heeft u een voetzorgbehandeling uitgevoerd en bent u geen onderdeel van de keten? Informeer uw patiënten wat er vergoed wordt, zorg dat u voldoet aan de minimale vereisten en declareer de behandeling met de juiste prestatiecodes.

 Samenwerking podotherapeut en medisch pedicure

Om de kwaliteit van voetzorg buiten de keten te bevorderen, sluiten wij overeenkomsten met podotherapeuten. Zij zijn dan de hoofdbehandelaars die de voetzorg organiseren met medisch pedicures. Dit betekent dat: 

 • pedicures alléén voetzorg mogen leveren in onderaannemerschap van de podotherapeut.
 • huisartsen voor voetzorg buiten de keten alléén naar podotherapeuten verwijzen.
 • een podotherapeut zelf pedicures in dienst neemt, of een samenwerkingsverband aangaat met pedicures.
 • een podotherapeut het zorgprofiel vaststelt, het behandelplan opstelt vanaf zorgprofiel 2, het budget beheert én eindverantwoordelijke is voor het declareren van de behandelingen.

 Vergoedingen

Wat wij aan onze verzekerden vergoeden voor diabetische voetzorg is afhankelijk van het zorgprofiel van de verzekerde:

Zorgprofielen

  Profiel 0 Profiel 1  Profiel 2  Profiel 3  Profiel 4 
Simm's classificatie 0 1 1 of 2  2 2 of 3
Casemanager  n.v.t.   Pedicure  Podotherapeut  Podotherapeut  Podotherapeut
Te declareren door n.v.t. Verzekerde of
pedicure
Hoofdaannemer Hoofdaannemer Hoofdaannemer

Wel vergoed

 • Zorgprofiel 1

  Vanuit de basisverzekering vergoeden we een jaarlijkse voetscreening én een gericht voetonderzoek door een pedicure. De kosten hiervan vallen níet onder het eigen risico. 
  Voor overige voetbehandelingen kan de verzekerde een aanvullende verzekering afsluiten.
 • Zorgprofiel 2, 3 of 4

  Vanuit de basisverzekering vergoeden we preventieve diabetische voetzorg door een gecontracteerde podotherapeut, op verwijzing van de huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Deze voetzorg valt niet onder het eigen risico.

Niet vergoed

 • Zorgprofiel 0

  Vanuit zowel de basis- als aanvullende verzekeringen is er géén vergoeding. Er is binnen zorgprofiel 0 namelijk geen risico op moeilijk genezende wonden aan de voeten.

 Declareren

Voor het declareren van voetzorg moeten pedicures die door een podotherapeut worden aangesteld aan een aantal eisen voldoen. Daarnaast declareert u de behandeling met specifieke prestatiecodes.

 • De pedicures die worden aangesteld door een podotherapeut voldoen aan minimaal één van de volgende vereisten:

  • De medisch pedicure is geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) van ProCert;
  • De pedicure heeft de aantekening ‘Diabetes voet’;
  • De pedicure is geregistreerd in het Register Paramedische Voetzorg (RPV) van Stipezo;
  • De pedicure is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverleners (KMV) van de Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners (NMMV).
  De beschikbare kwalificaties voor pedicures zijn 96.05, 96.04, 96.03 en/of 96.02.

  Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van Vektis.
 • De prestatiecodes waarmee podotherapeuten declareren zijn afhankelijk van het zorgprofiel van de verzekerde.

  • Zorgprofiel 0: 90/9105
  • Zorgprofiel 1: 90/9106
  • Zorgprofiel 1: 90/9200 (Voetonderzoek)
  • Zorgprofiel 2: 90/9201
  • Zorgprofiel 3: 90/9202
  • Zorgprofiel 4: 90/9203 

  Let op: deze declaraties kunnen alléén digitaal worden ingediend. 

 • Pedicures declareren digitaal via de OS301 standaard van Vektis óf geven de factuur mee aan de patiënt zodat deze de kosten zelf bij ons kan declareren. De voetzorg wordt gedeclareerd met de volgende prestatiecodes: 

  • Zorgprofiel 0: 96/22014 
  • Zorgprofiel 1: 96/22015
  • Zorgprofiel 1: 96/22013 (Voetonderzoek)

  Geeft u de factuur mee aan de patiënt?

  Vermeld het zorgprofiel met nummer én de bijbehorende prestatiecode op de factuur.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam