Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Voetzorg buiten de keten

Om de kwaliteit van voetzorg buiten de keten te bevorderen, sluiten wij overeenkomsten met podotherapeuten die als hoofdaannemers de voetzorg organiseren. Als hoofdaannemer sluit u overeenkomsten met gekwalificeerde pedicures.

Samenwerking podotherapeut en medisch pedicure

Een (medisch) pedicure kan geen hoofdbehandelaar zijn. Dat is altijd de podotherapeut, die zelf pedicures in dienst neemt of met pedicures een samenwerkingsverband aangaat. De podotherapeut stelt het behandelplan op vanaf zorgprofiel 2, beheert het budget en is eindverantwoordelijke voor het declareren.

Vereisten voor pedicures

De pedicures die worden aangesteld voldoen aan minimaal één van de volgende vereisten: 

 • Een medisch pedicure die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) van ProCert
 • Een pedicure met aantekening ‘Diabetes voet’
 • Een pedicure die is geregistreerd in het Register Paramedische Voetzorg (RPV) van Stipezo
 • Een pedicure die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverleners (KMV) van de Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners (NMMV)

De beschikbare kwalificaties voor pedicuren zijn 96.05, 96.04, 96.03 en/of 96.02. Extra informatie en update kunt u vinden op de website van Vektis.

Voetscreening diabetische voetzorg

Alle diabetespatiënten hebben jaarlijks recht op een voetscreening door een praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige of huisarts. Tijdens deze voetscreening stelt de zorgaanbieder vast welk zorgprofiel de patiënt heeft. Ook geeft hij of zij advies over voetverzorging en goed schoeisel. Zo nodig verwijst de zorgaanbieder de patiënt door naar een pedicure of podotherapeut. Deze voetscreening vergoeden we volledig uit de basisverzekering.

Vergoeding diabetische voetzorg

De vergoeding voor diabetische voetzorg is afhankelijk van het zorgprofiel. Hieronder zetten we de verschillende zorgprofielen uiteen. Patiënten zonder zorgprofiel hebben geen recht op vergoeding, omdat er geen risico is op moeilijk genezende wonden aan de voeten.

 • Zorgprofiel 1

  Verzekerden met zorgprofiel 1 krijgen – naast de jaarlijkse voetscreening – ook een vergoeding vanuit de basisverzekering voor een gericht voetonderzoek door een pedicure. Voor overige voetbehandelingen kan de verzekerde een aanvullende verzekering afsluiten.

 • Zorgprofiel 2, 3 of 4

  Verzekerden uit de zorgprofielen 2 tot en met 4 hebben recht op een vergoeding voor preventieve diabetische voetzorg vanuit de basisverzekering. De huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige verwijst de verzekerde door naar een gecontracteerde podotherapeut. De kosten van deze voetzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.

Vergoedingsschema diabetische voetzorg

Hieronder ziet u de vergoeding per zorgprofiel.

 • Zorgprofiel 0

  • Prestatiecode: 96/22014
  • Simm's: 0 (Patiënten zonder zorgprofiel hebben geen recht op vergoeding, omdat er geen risico is op moeilijk genezende wonden aan de voeten) 
  • Basisverzekering: n.v.t.
  • Aanvullende verzekering budget voetbehandelingen: n.v.t.
  • Te declareren: n.v.t.
  • Casemanager: n.v.t.
 • Zorgprofiel 1

  • Prestatiecode: 90/9106 (door podotherapeut met samenwerkingsverband), 96/22015 (door pedicure zonder samenwerkingsverband))
  • Simm's: 1
  • Basisverzekering: n.v.t.
  • Aanvullende verzekering budget voetbehandelingen: ja
  • Te declareren: Klant of pedicure/Zorg geleverd door de pedicure
  • Casemanager: pedicure
 • Jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1

  • Prestatiecode: 90/9200 (= door podotherapeut samenwerkingsverband), 96/22013 (=door pedicure zonder samenwerkingsverband)
  • Simm's: 1
  • Basisverzekering: ja, wordt volledig vergoed
  • Aanvullende verzekering budget voetbehandelingen: n.v.t.
  • Te declareren: Hoofdaannemer
  • Casemanager: pedicure
 • Zorgprofiel 2

  • Prestatiecode: 90/9201
  • Simm's: 1 of 2
  • Basisverzekering: ja, de kosten van deze voetzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.
  • Aanvullende verzekering budget voetbehandelingen: n.v.t.
  • Te declareren: Hoofdaannemer
  • Casemanager: Podotherapeut
 • Zorgprofiel 3

  • Prestatiecode: 90/9202
  • Simm's: 2
  • Basisverzekering: ja, de kosten van deze voetzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.
  • Aanvullende verzekering budget voetbehandelingen: n.v.t.
  • Te declareren: Hoofdaannemer
  • Casemanager: Podotherapeut
 • Zorgprofiel 4

  • Prestatiecode: 90/9203
  • Simm's: 2 of 3
  • Basisverzekering: ja, de kosten van deze voetzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.
  • Aanvullende verzekering budget voetbehandelingen: n.v.t.
  • Te declareren: Hoofdaannemer
  • Casemanager: Podotherapeut

Declareren voetzorg buiten de keten

Om het declaratieproces voor samenwerkingsverbanden zo gemakkelijk mogelijk te maken, kiezen wij voor elektronisch declareren. Hieronder ziet u welke prestatiecodes u hiervoor kunt gebruiken. U kunt declareren tot het maximale jaartarief dat uit de basisverzekering vergoed wordt. Er is geen vergoeding mogelijk uit de basisverzekering.

 • Prestatiecodes voor podotherapeuten met een samenwerkingsverband met pedicures

  Deze prestaties kunnen alleen digitaal gedeclareerd worden.

  • 90/9200 Voetonderzoek Zorgprofiel 1
  • 90/9105 Zorgprofiel 0 (geen vergoeding, dus indienen heeft geen zin)
  • 90/9106 Zorgprofiel 1
  • 90/9201 Zorgprofiel 2
  • 90/9202 Zorgprofiel 3
  • 90/9203 Zorgprofiel 4
 • Prestatiecodes voor pedicures

  Te declareren door pedicures via OS301 standaard; anders via restitutie:

  • 96/22013 Voetonderzoek Zorgprofiel 1
  • 96/22014 Zorgprofiel 0 (geen vergoeding, dus indienen heeft geen zin)
  • 96/22015 Zorgprofiel 1

Deze prestaties kunnen digitaal gedeclareerd worden via de OS301 standaard of via restitutie. Dit kan alleen als u als pedicure echt geen mogelijkheid heeft om u aan te sluiten bij een samenwerkingsverband. U kunt in dat geval het jaarlijks gericht voetonderzoek declareren. Zorgt u ervoor dat u in ieder geval het zorgprofiel met nummer en de bijbehorende prestatiecode op de nota vermeldt. Deze informatie hebben wij ook nodig als u de nota direct aan uw patiënt meegeeft, anders kunnen wij hem niet verwerken en de kosten niet vergoeden.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Moet een cliënt altijd via de podotherapeut voor voetzorg buiten de keten?

  In dat geval kan de internist contact opnemen met de podotherapeut, zodat ze onderling afspraken kunnen maken.
 • Wat als de patiënt niet naar de podotherapeut wil?

  Indien er geen zorgprofiel vastgesteld kan worden door de podotherapeut, kan er geen gebruikgemaakt worden van de vergoedingsregeling uit de basisverzekering. De patiënt betaalt dan zelf de rekening.
 • Hoe verwijs ik patiënten door die in een verzorgingstehuis wonen?

  Een huisarts kan als eerste aanspreekpunt contact leggen met de podotherapeut. Podotherapeuten kunnen dan op locatie komen om daar voetonderzoek uit te voeren. Overleg tussen de pedicure en de podotherapeut over het vervolg is dan wel gewenst.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam