COPD

Heeft u een behandeling uitgevoerd voor COPD? Informeer uw patiënten wat er vergoed wordt en declareer de behandeling met de juiste diagnosecode en CSI.

 Patiëntcategorieën

Het aantal behandelingen dat vergoed wordt en vanuit welk pakket, is onder andere afhankelijk van de categorie waarin uw patiënt wordt ingedeeld. Twijfelt u over de categorie? Wij helpen u graag. 

 • Patiënten worden ingedeeld in de categorieën A t/m D. Hiervoor geldt het aantal exacerbaties en de vraag of er wel of geen sprake is geweest van een ziekenhuisopname. Dit kan zowel de longarts als een fysiotherapeut bepalen. Deze medische historie is bepalend voor de ernst van de aandoening en symptomen.

  Verder wordt de categorie bepaald aan de hand van de volgende informatie: 

  • Patiënten die u al kent
   Indeling van voor u bekende patiënten gebeurt op basis van informatie die al eerder van de huisarts en/of longarts is verkregen, en op basis van de behandelhistorie in de praktijk. Twijfelt u? Neem dan contact op met de behandelend arts (huisarts of longarts).
  • Nieuwe patiënten
   De indeling van nieuwe patiënten wordt bepaald op basis van de informatie die de huisarts of longarts geeft bij de verklaring.

 Vergoedingen

Fysio- en oefentherapie voor de behandeling van COPD wordt vanaf de eerste behandeling vergoed. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt en vanuit welk pakket, is afhankelijk van de categorie waarin uw patiënt wordt ingedeeld én van de behandelperiode waarin uw patiënt zich bevindt:

  Groep A Groep B1 Groep B2 Groep C Groep D
Max. aantal behandelingen per jaar - eerste behandeljaar  5 27 70 70 70
Max. aantal behandelingen per jaar - voor onderhoudsfase  0 3 52 52 52
 • Vanuit de basisverzekering

  Behandelingen in het eerste behandeljaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Ook de behandelingen in een onderhoudsjaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Behandelt u een nieuwe patiënt? Dan geldt de datum van de eerste behandeling als begindatum van het behandeljaar. Is uw patiënt al bij een andere praktijk in behandeling geweest? Dan moet de ingangsdatum van die praktijk aangehouden worden.  Let op: de behandelingen vallen wel onder het eigen risico van de verzekerde.
 • Vanuit een aanvullende verzekering

  Is het maximaal aantal behandelingen vanuit de basisverzekering bereikt binnen de 12 maanden van het behandeljaar of van het onderhoudsjaar? En heeft een patiënt een aanvullende verzekering waarin nog ruimte is? Eventuele vervolgbehandelingen binnen de lopende 12 maanden kunnen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Let op: vergoeding vanuit een aanvullende verzekering is alléén mogelijk wanneer er sprake is van medische noodzaak. Daarnaast is de hoogte van een eventuele vergoeding afhankelijk van de polis van onze verzekerde. 

Gewijzigde vergoeding door veranderingen in het ziektebeeld

Verandert het ziektebeeld en wordt de patiënt in de loop van een behandeljaar ingedeeld in een hogere of lagere categorie? Dan verandert er ook iets in de vergoeding van behandelingen: 

Verbetering ziektebeeld

Wordt een patiënt tijdens een behandeljaar ingedeeld in een lagere categorie dan bij de start van het behandeljaar (bijvoorbeeld in groep A in plaats van groep B)?

Dan start een nieuwe behandelperiode van 12 maanden op basis van deze lagere categorie.

Verslechtering ziektebeeld

Wordt een patiënt tijdens een behandeljaar ingedeeld in een hogere categorie dan bij de start van het behandeljaar (bijvoorbeeld in groep C in plaats van groep B)?


Dan geldt het recht op vergoeding uit de basisverzekering van het maximum aantal behandelingen voor de hogere categorie met terugwerkende kracht tot aan de begindatum van het behandeljaar. De behandelingen die in dat jaar al zijn uitgevoerd, worden daar dus van afgetrokken.

 Declareren

Voor het declareren van fysio- en/of oefentherapie voor de behandeling van COPD, heeft onze verzekerde een verwijzing nodig. Daarnaast declareert u de behandeling met (een) specifieke diagnosecode en CSI. 

 • Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om de behandelingen vergoed te krijgen. Deze bewaart u in het dossier. 

 • U gebruikt diagnosecode 2554 voor het declareren van COPD behandelingen.

 • Om de risicogroep en de behandelperiode van het behandeltraject inzichtelijk te kunnen maken, gebruikt u de volgende CSI:

  Eerste behandeljaar (vergoeding vanuit de basisverzekering)

  • COPD-risicogroep A (maximaal 5 behandelingen): CSI 013
  • COPD-risicogroep B1 (maximaal 27 behandelingen): CSI 014
  • COPD-risicogroep C/D (maximaal 70 behandelingen): CSI 015
  • COPD-risicogroep B2 (maximaal 70 behandelingen): CSI 018

  Onderhoudsjaar

  • COPD-risicogroep B1 (maximaal 3 behandelingen): CSI 016
  • COPD-risicogroep C/D (maximaal 52 behandelingen): CSI 017
  • COPD-risicogroep B2 (maximaal 52 behandelingen): CSI 019

  De volledige lijst met CSI codes staat op de website van Vektis.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam