COPD

Op deze pagina vindt u meer informatie die belangrijk is voor het declareren van COPD. Zo leest u bijvoorbeeld wanneer deze behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen en welke diagnosecode u dient te gebruiken.

Declareren van COPD

 • Welke diagnosecode kan ik gebruiken?

  Deze behandelingen dienen gedeclareerd te worden met:

  • Diagnosecode 2554
 • Worden behandelingen voor COPD vergoed?

  Ja, patiënten met COPD krijgen vanaf 1 januari 2019 behandelingen fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de eerste behandeling. Het aantal behandelingen verschilt. Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om de behandelingen vergoed te krijgen.

  Let op: er is dus wel een verwijzing, maar geen machtiging nodig voor deze behandelingen. De verwijzing dient in het dossier bewaard te worden. De behandelingen vallen onder het eigen risico van de verzekerde.

 • Welke CSI-codes kan ik gebruiken?

  Om het stadium (risicogroep) en de behandelperiode (eerste behandelperiode of onderhoudsjaar) van het behandeltraject inzichtelijk te kunnen maken, gebruikt u de volgende CSI-codes:

  Eerste behandelperiode (startjaar)

  • CSI 013: COPD risicogroep A (maximaal 5 behandelingen)
  • CSI 014: COPD risicogroep B (maximaal 27 behandelingen)
  • CSI 015: COPD risicogroep C/D (maximaal 70 behandelingen)

  Onderhoudsjaar na eerste behandelperiode

  • CSI 016 COPD risicogroep B (maximaal 3 behandelingen) 
  • CSI 017 COPD risicogroep C/D (maximaal 52 behandelingen)

  De volledige lijst met CSI codes staat op de website van Vektis.

 • Behandelingen declareren onder basis- of aanvullende verzekering?

  Start eerste behandeljaar

  Voor nieuwe patiënten geldt de datum van de eerste behandeling als begindatum van het behandeljaar. Wanneer de behandeling voor een indicatie voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking komt, declareer deze behandeling dan altijd ten laste van de basisverzekering. Dit is het gevolg van landelijke regelgeving. In deze gevallen kunnen de behandelingen dus niet gedeclareerd worden ten laste van de aanvullende verzekering. 

  Declareren eventuele vervolgbehandelingen op de aanvullende verzekering

  Indien de verzekerde een aanvullende verzekering heeft, is het toegestaan om na de gelimiteerde vergoeding uit de basisverzekering eventuele vervolgbehandelingen binnen een periode van 12 maanden op de aanvullende verzekering te declareren. Na 12 maanden begint weer een nieuw onderhoudsjaar. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het soort aanvullende polis dat de verzekerde heeft gesloten. Dat kan per polis en per verzekeraar verschillen. Vergoeding van behandelingen is alleen mogelijk indien er sprake is van medische noodzaak.

 • Verandering in het ziektebeeld

  Verslechtering ziektebeeld gedurende het jaar

  Wanneer in de loop van een behandeljaar (eerste behandeljaar of vervolgjaren) de patiënt wordt geïndiceerd voor een hogere klasse (bijvoorbeeld van B naar C), geldt het recht op vergoeding uit de basisverzekering van het maximum aantal behandelingen voor de hogere klasse met terugwerkende kracht tot aan de begindatum van het behandeljaar. De behandelingen die in dat jaar al zijn gegeven, worden daar dus van afgetrokken. 

  Verbetering ziektebeeld gedurende het jaar  

  Wanneer een patiënt lopende een behandeljaar voor een lagere klasse wordt geïndiceerd, start een nieuwe behandelperiode van 12 maanden. Daardoor wordt een situatie voorkomen dat een patiënt/verzekerde die in het lopende behandeljaar dan al meer behandelingen ten laste van de basisverzekering hebben gehad dan het bij de lagere klasse behorende maximum, met een terugbetaling wordt geconfronteerd. Dus als de patiënt/verzekerde teruggaat van C naar B1/B2 start op dat moment een nieuw behandeljaar en heeft hij vanaf die datum recht op vergoeding van 27 (eerste jaar) of 3 (vervolgjaren) behandelingen voor rekening van de basisverzekering.

 • In welke categorie deel ik mijn patiënt in?

  1. Patiënten die u al kent, zijn in te delen in de categorieën A t/m D. Dit gebeurt op basis van de informatie die al eerder van de huisarts en/of longarts is verkregen en op basis van de behandelhistorie in de praktijk. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met de behandelend arts (huisarts of longarts).
  2. Voor nieuwe patiënten is de informatie die de huisarts of longarts geeft bij de verklaring bepalend voor de indeling in de genoemde categorieën.
  3. Voor de categoriebepaling geldt het aantal exacerbaties en de vraag of er wel of geen sprake is geweest van een ziekenhuisopname is bepalend voor de ernst van de aandoening en symptomen. Daarbij komt dat het beloop bij COPD in het algemeen progressief is. Of er sprake is van een exacerbatie kan zowel door de longarts als door een fysiotherapeut worden bepaald

 • Aantal behandelingen per categorie

    Groep A Groep B1 Groep B2 Groep C Groep D
   Max. aantal behandelingen per jaar - eerste behandeljaar  5 27 70 70 70
   Max. aantal behandelingen per jaar - voor onderhoudsfase  0 3 52 52 52
Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord