Oedeemtherapie

Heeft u een behandeling oedeemtherapie uitgevoerd? Informeer uw patiënten wat er vergoed wordt en declareer de behandeling met de juiste CSI, diagnosecode en prestatiecodes.

 Vergoedingen

 • Vanuit de basisverzekering

  Voor patiënten jonger dan 18 jaar: alle behandelingen door oedeemfysiotherapeuten en oedeemhuidtherapeuten.
  Voor patiënten van 18 jaar en ouder: vanaf de 21e behandeling door oedeemfysiotherapeuten en oedeemhuidtherapeuten.
 • Vanuit een aanvullende verzekering

  Heeft een patiënt van 18 jaar of ouder een aanvullende verzekering waarin nog ruimte is? De eerste 20 behandelingen kunnen mogelijk hieruit vergoed worden. Wat er precies vergoed wordt, is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden. 

Geen vergoeding zonder actuele registratie als oedeemtherapeut

Behandelingen in verband met de diagnose Lymfevataandoeningen/oedeem mogen alléén geleverd worden door zorgaanbieders met een actuele registratie in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) of Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)

Als u onze verzekerden met Lymfevataandoeningen/oedeem behandelt zonder actuele registratie als oedeemtherapeut, vergoeden wij de behandeling niet. Lees hierover meer op de webpagina 'Selectieve inkoop'.

 Declareren

Voor het declareren van oedeemtherapie heeft onze verzekerde een verwijzing nodig. Daarnaast declareert u de behandeling met (een) specifieke CSI, diagnosecode en prestatiecodes.

  • Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om de behandelingen vergoed te krijgen. U bewaart de verwijzing in het dossier.
  • Wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar: CSI 001, voor alle behandelingen fysiotherapie of huidtherapie.
  • Wanneer de verzekerde 18 jaar of ouder is: CSI 008, voor de eerste 20 behandelingen fysiotherapie of huidtherapieën. Vanaf de 21e behandeling gebruikt u CSI 001.
  • Komt de indicatie op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering niet voor als 'chronisch'? Dan kunt u de behandeling declareren vanuit een eventueel aanwezig aanvullend pakket. Hiervoor gebruikt u CSI 009.
 • U declareert behandelingen oedeemtherapie met diagnosecode XX46.

 • De prestatiecodes die u gebruikt voor oedeemtherapie zijn:

  Fysiotherapie Huidtherapie 
   04/1000   04/1501    90/7002 
   04/1001  04/1502   90/7305
   04/1002  04/1775  90/7306
   04/1316  04/1776   90/7100
   04/1317  04/1777   90/7101
   04/1318  04/1850  90/7102
   04/1319  04/1864  90/7105
   04/1400  04/1870  90/1708
   04/1401  04/1871  90/7112
   04/1402  04/1782   
   04/1500     

  Prestatiecodes 04/1500, 04/1501, 04/1502 en 90/7002 (voor een zitting oedeemtherapie) kunnen alléén gebruikt worden in combinatie met diagnosecode XX46.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam