Claudicatio intermittens stadium Fontaine 3

Heeft u een looptraining gegeven voor Claudicatio intermittens stadium Fontaine 3? En bent u een bevoegde fysio- of oefentherapeut, aangesloten bij ClaudicatioNet (Chronisch ZorgNet)? Informeer uw patiënten wat er vergoed wordt en declareer de behandeling met de juiste CSI. 

 Vergoedingen

Wel vergoed

Vanuit de basisverzekering

 • Vanaf de 21e behandeling worden fysiotherapie of oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Vanuit een aanvullende verzekering

 • Heeft een patiënt een aanvullende verzekering waarin nog ruimte is? Dan kunnen de eerste 20 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie hieruit vergoed worden. 

Niet vergoed

Vanuit de basisverzekering

 • De eerste 20 behandelingen fysiotherapie en oefentherapie worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

 Declareren

Voor het declareren van behandelingen voor Claudicatio intermittens stadium Fontaine 3, heeft onze verzekerde een verwijzing nodig. Tot 1 januari 2023 is er ook een machtiging nodig. Daarnaast declareert u de behandeling met (een) specifieke diagnosecode(s) en CSI.

  • Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om de behandelingen vergoed te krijgen. U bewaart de verwijzing in het dossier.
  • Voor behandelingen vóór 1 januari 2023 had u een machtiging nodig voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Het machtigingsnummer vult u in uw declaratie. 
 • De behandelingen van Claudicatio intermittens stadium Fontaine 3 declareert u met diagnosecodes die eindigen op 6948. Raadpleeg de actuele DCSPH-lijst om te zien welke combinaties mogelijk zijn. 
  • U declareert de eerste 20 behandelingen, die vergoed kunnen worden vanuit een aanvullende verzekering, met CSI 008
  • U declareert vanaf de 21e behandeling met CSI 001. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam