Claudicatio intermittens stadium Fontaine 2

Heeft u een looptraining gegeven voor Claudicatio intermittens stadium Fontaine 2? En bent u een bevoegde fysio- of oefentherapeut, aangesloten bij ClaudicatioNet (Chronisch ZorgNet)? Informeer uw patiënten wat er vergoed wordt en declareer de behandeling met de juiste CSI, diagnosecode en prestatiecodes.

 Vergoedingen

Wel vergoed

Vanuit de basisverzekering

 • 37 behandelingen binnen een periode van 12 maanden. Let op: de behandelingen vallen wel onder het eigen risico van de verzekerde.  
 • Is na verloop van tijd opnieuw behandeling nodig, bijvoorbeeld bij recidivering van klachten aan dezelfde zijde of ontstaan van klachten aan de andere zijde? Dan kan er opnieuw aanspraak bestaan.

Niet vergoed

Vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering

 • Zijn de klachten na 37 behandelingen met gesuperviseerde oefentherapie of een behandeltraject van 12 maanden nog steeds aanwezig in vrijwel dezelfde mate? Dan ontstaat er niet opnieuw aanspraak. 

 Declareren

Voor het declareren van behandelingen voor Claudicatio intermittens stadium Fontaine 2, heeft onze verzekerde een verwijzing nodig. Daarnaast declareert u de behandeling met (een) specifieke diagnosecode, CSI en prestatiecodes.

  • Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om de behandelingen vergoed te krijgen. U bewaart de verwijzing in het dossier.
  • Is na verloop van tijd opnieuw behandeling aangewezen? Dan is een nieuwe geldige verwijzing nodig. Ook deze verwijzing voegt u toe aan het dossier.
 • De behandelingen van Claudicatio intermittens stadium Fontaine 2 declareert u met diagnosecode 9248.

  • U declareert de eerste 37 behandelingen, die vergoed worden vanuit de basisverzekering, met CSI 011.
  • U declareert na de 37e behandeling met CSI 009. Deze behandelingen kunnen vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. 
 • De prestatiecodes die u kunt gebruiken i.c.m. CSI 011 zijn:

  Prestatiecode
  vrijgevestigd
   
  Prestatiecode
  poliklinisch 
  04/1000 06/193001 
  04/1001  06/193008
  04/1002  06/193009 
  04/1316  06/193010 
  04/1317 06/193004 
  04/1318 06/192999 
  04/1319  06/193029  
  04/1775  06/193081 
  04/1776  06/192951
  04/1777  06/193034 
  04/1870  06/193035
  04/1871 06/193036
  04/1872  06/193037 
  07/2000  06/192956 
  07/2001  06/192960 
  07/2002  
  07/2125   
  07/2126  
  07/2127
   
  07/2128   
  07/2408   
  07/2409   
  07/2410   
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam