Aanpassingen in addenda ‘Doelmatig voorschrijven regionaal’ en ‘Formularium gericht voorschrijven’

29-12-2022
In het nieuwsbericht van 2 december hebben wij de wijzigingen gecommuniceerd  rondom het addendum ‘Doelmatig Voorschrijven regionaal’ en het addendum ‘Formularium gericht voorschrijven’. Voor uw overzicht hebben we de wijzigingen in dit bericht nogmaals voor u op een rij gezet.

Wijzigingen voor 2022

Wijziging in voorwaarden voor beloning binnen addendum 'Voorschrijven regionaal 2022'

Er bleek in 2022 nauwelijks volume te zijn voor de indicator “Longmedicatie – Nieuwe COPD keten-patiënten starten met monotherapie als tweede stap in het behandelplan” . Patiënten in de COPD-keten blijken niet vaak van de eerste naar de tweede behandelstap over te stappen. We hebben daarom besloten dat we de beloning over 2022 voor de eerder genoemde indicator toekennen, ongeacht de score die hierop behaald is.

In 2022 en 2023 zullen we de indicator  “Longmedicatie – Nieuwe COPD keten-patiënten starten met monotherapie als tweede stap in het behandelplan” blijven weergeven in de spiegelinformatie. Voor 2023 tellen we voor deze indicator de scores van alle kwartalen op. Zo zal er wel voldoende basis zijn om hierop te scoren.

Wijzigingen voor 2023

Vervallen addendum Formularium gericht voorschrijven per 2023

Landelijk is besloten dat de landelijke prestatie Formularium gericht voorschrijven in 2022 voor het laatst op de huidige manier wordt gemeten en beloond. Het addendum Formularium gericht voorschrijven eindigt daarom op 31-12-2022. Er wordt door ZN en de LHV gewerkt aan een nieuwe landelijke prestatie. Hierbij wordt gedacht aan een prestatie FTO. Deze prestatie is op het moment van publiceren landelijk nog niet volledig uitgewerkt. 

Gewijzigd addendum Voorschrijven regionaal 2023

In de prestatie Voorschrijven regionaal is voor 2022 een onderdeel FTO opgenomen. Omdat Formularium gericht voorschrijven per 2023 stopt en er nog geen definitieve uitwerking is van de nieuwe landelijke prestatie, wordt voor 2023 alleen het addendum Voorschrijven regionaal aangeboden in VECOZO. De vergoeding voor FTO wordt ten opzichte van 2022 verhoogd omdat het addendum Formularium gericht voorschrijven komt te vervallen. 

Daarnaast zijn 2 indicatoren in de diabetes indicatorenset met betrekking tot GLP-1 en SGLT-2 komen te vervallen. Het tarief van de overige diabetesindicatoren is daarom opgehoogd. Ook de omschrijving van de indicator rondom Oxycodon aangepast, zodat deze duidelijk is.

Addendum Resultaatbeloning Voorschrijven regionaal 2023

Het addendum Resultaatbeloning Voorschrijven regionaal heeft een looptijd t/m 31-12-2022. Dit addendum wordt opnieuw aangeboden voor 2023. Heeft u het addendum in VECOZO nog niet geaccepteerd? Dan verzoeken wij u om dit addendum alsnog te accepteren. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam