Wijziging inkoopbeleid 2024: Werkwijze voor zorgaanbieders met een AGB-wijziging van setting 1 naar 2, 3, 4 en/of 8 (digitale contractering)

20-07-2023
In ons inkoopbeleid 2024 staat in het hoofdstuk 'Zo kopen wij zorg in bij nieuwe zorgaanbieders' beschreven wat wij verstaan onder nieuwe zorgaanbieders. Een zorgaanbieder die een AGB-wijziging van setting 1 naar setting 2, 3, 4 en/of 8 doorvoert, beschouwden wij als nieuwe zorgaanbieder. Wij hebben besloten deze werkwijze te wijzigen. Na een AGB-wijziging van setting 1 naar 2, 3, 4 en/of 8 beschouwen wij deze zorgaanbieder niet meer als nieuwe zorgaanbieder.

Waarom deze wijziging?

Wij hebben berichten ontvangen dat het aanvragen van de benodigde Wtza-vergunning in het geval van een AGB-wijziging langer duurt. Hierdoor is het voor zorgaanbieders niet mogelijk om het contracteringsproces zoals beschreven in de planning (hoofdstuk ‘Planning zorginkoop’) te doorlopen. Daarom hebben wij besloten af te zien van de hierboven beschreven werkwijze. 

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Op basis van het Landelijk Kwaliteitsstatuut bijlage C AGB-classificatiecode wordt een zorgaanbieder gezien als instelling (sectie III) wanneer:

 • De zorgaanbieder declareert met één van volgende classificatiecodes (AGB): 94 en 03
 • De zorgaanbieder beschikt over een Wtza-vergunning
 • Bij de zorgaanbieder meer dan tien zorgverleners zorg (zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg) (doen) verlenen.

Gaat u als zorgaanbieder over van setting 1 (sectie II) naar 2, 3, 4 en/of 8 (sectie III)? Dan kunt u een wijziging van uw AGB-code doorgeven. Naar aanleiding van deze AGB-wijziging wordt uw overeenkomst setting 1 beëindigd. Via VECOZO ontvangt u vervolgens een vragenlijst ter voorbereiding van een nieuwe instellingsovereenkomst. Hierna wordt de contractering vervolgd. De omzetting van sectie II naar sectie III heeft geen invloed op de hoogte van het zorgkostenplafond. Wanneer het zorgkostenplafond onverhoopt niet toereikend is, heeft u de mogelijkheid om een verhogingsaanvraag te doen in de periode van 1 april 2024 tot 31 juli 2024 17.00 uur.

Wijziging inkoopbeleid 2024

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2024 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen en aanvullingen inkoopbeleid'.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam