Werkwijze contractering 2022

14-05-2021

Op 1 april jl. hebben we het inkoopbeleid GGZ voor 2022 gepubliceerd. Zoals aangekondigd in ons inkoopbeleid (pagina 17) informeren wij u in dit bericht graag over de werkwijze rondom de digitale contractering voor 2022*. U leest meer over de kwaliteitseisen die kunnen leiden tot een hoger tariefpercentage, de simulatietool en vragenlijst in het kader van het Zorgprestatiemodel (ZPM). Op dit moment is nog niet alles duidelijk rondom het ZPM. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de laatste ontwikkelingen via onze website.

Criteria tariefpercentage

De tarieven voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders komen tot stand op basis van een door ons vastgesteld tariefpercentage van de maximum NZa- tarieven. Alleen als u aan de kwaliteitseisen voldoet, kunt u in aanmerking komen voor een hoger tariefpercentage. 

Levert u ambulante zorg in setting 1?

Dan gelden onderstaande kwaliteitseisen:

 • Basis tariefpercentage (goedgekeurd kwaliteitsstatuut)
 • Basis tariefpercentage + visitatie NIP / LVVP / NVGzP¹
 • Basis tariefpercentage + Keurmerk in Basis GGZ (KiBG)
 • Basis tariefpercentage + visitatie NIP / LVVP / NVGzP¹ én Keurmerk in Basis GGZ (KiBG)

¹Bij groepspraktijken (na invoering ZPM: Overeenkomst setting 1 sectie II monodisciplinair) geldig voor alle regiebehandelaren.

Ten opzichte van het op 1 april gepubliceerde beleid is hier de visitatie van de NVGzP aan toegevoegd.

Levert u zorg in andere settings?

Aanvullende informatie over de kwaliteitseisen voor andere settings publiceren wij zo spoedig mogelijk.

Simulatietool en vragenlijst ZPM

Alvorens we samen met u de contractering voor 2022 kunnen doorlopen, is er meer inzicht nodig in de te verwachten werking en impact van het ZPM. In voorbereiding op de invoering van het ZPM, vragen wij u daarom een simulatie uit te voeren en onze vragenlijst ZPM in te vullen.

Waarom zelf simuleren?

Zelf simuleren kost u natuurlijk tijd, maar het geeft u veel inzicht in de gevolgen van de invoering van het zorgprestatiemodel voor uw eigen praktijk. Ook laat het zien wat de factoren zijn binnen uw praktijk die de impact bepalen. Na het uitvoeren van de simulatie weet u hoe het zorgprestatiemodel werkt, wat het effect is voor uw praktijk en wat daar de oorzaak van is. Onder andere de LVVP heeft een simulatietool ontwikkeld. Meer informatie over deze simulatietool of de simulatietool zelf (alleen voor leden van de LVVP) is te vinden op de website van de LVVP

Vragenlijst ZPM

Naast het verzoek om zelf een simulatie uit te voeren, ontvangen vrijgevestigde zorgaanbieders binnenkort van ons per e-mail een verzoek om deel te nemen aan een vragenlijst ter voorbereiding op het ZPM. Deze vragenlijst helpt ons om meer inzicht te krijgen in het nieuwe systeem, zodat we de impact ervan zo goed mogelijk kunnen inventariseren. Bovendien nemen we de uitkomsten van deze vragenlijst mee in de verdere specificatie van ons inkoopbeleid dat op 1 juli 2021 wordt gepubliceerd. De vragenlijst is volledig anoniem.  

*Let op: dit bericht is uitsluitend bedoeld voor alle ‘digitaal’ gecontracteerde zorgaanbieders in de huidige Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). Het betreft zorgaanbieders met (één van) de volgende overeenkomsten: individuele overeenkomst GGZ, groepsovereenkomst GGZ, instellingsovereenkomst GZZ en/of digitaal plus overeenkomst GGZ (het aanmelden voor deze contractvariant is niet mogelijk).

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam