Wachttijdenreductie binnen GGZ door inzet op zinnige zorg

15-11-2019
Een van de grote uitdagingen binnen de huidige GGZ in Nederland is het terugdringen van de lange wachttijden. De kwaliteitsalliantie van Coöperatie VGZ met GGZ Noord-Holland Noord, GGZ Oost Brabant, Vincent van Gogh en Yulius heeft 23 goede praktijkvoorbeelden opgeleverd die leiden tot aanzienlijke wachttijdenreductie binnen de GGZ. Deze verzamelde praktijkvoorbeelden zijn gebundeld in een boek 'Initiatieven wachttijdenreductie'.

De lange wachttijden in de GGZ zijn een complex vraagstuk waarvoor geen eenduidige oplossing is, maar een aanpak vereist vanuit verschillende perspectieven. De wachttijdproblematiek krijgt daarom focus en aandacht van de alliantie. Maar er is meer nodig dan dat. De betrokken partijen leerden dat ingezette interventies, ontwikkeld door zorgprofessionals, leiden tot zinnige zorg voor de cliënt. In veel gevallen met een daling van de gemiddelde wachttijd tot gevolg. Deze 23 goede praktijkvoorbeelden zijn nu verzameld in een boek om deze inzichten ook met anderen te delen. Download boek 'Initiatieven wachttijdenreductie'.  

Op 8 november werd dit boek aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Lees meer in het nieuwsbericht 'Wachttijdenreductie binnen GGZ door inzet op zinnige zorg'. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam