Digitale geestelijke gezondheidszorg

Nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen. Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ook binnen de GGZ blijven digitale vormen van zorg uitkomst bieden. Versnelling is noodzakelijk om de zorg in de toekomst toegankelijk te houden. Niet alleen om te voldoen aan de veranderende behoeften van cliënten, maar zeker ook als oplossingsrichting voor de wachtlijsten, de arbeidsmarktproblematiek én de stijgende zorgkosten.

 Samen werken aan digitalisering

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat de volgende ambitie opgenomen: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Onderdeel van deze ambitie is het vrijspelen van 6% behandelcapaciteit door de inzet van digitale zorg. De inzet van digitale zorg moet ook bijdragen aan het vergroten van de flexibiliteit en (eigen) regie van zowel de cliënt als de behandelaar.

De gezamenlijke ambitie in het IZA hebben we met alle zorgverzekeraars in Nederland vertaald naar specifieke ambities die de verdere groei van digitale en hybride zorg stimuleren en faciliteren. Deze staan beschreven in het dossier ‘Ambities zorginkoop, digitale zorg en gegevensuitwisseling’ van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

 Zelf als het kan en digitaal als het kan 

We geven onze leden graag meer grip op hun gezondheid en mentaal welbevinden. Dit doen we door zelfhulpprogramma’s/online toepassingen aan te bieden en door betrouwbare informatie te delen. We bieden onze leden ook verschillende online services en apps aan om actief aan de slag te gaan met een gezonder leven. Een voorbeeld hiervan is onze hooggewaardeerde app VGZ Mindfulness Coach. 

Uitkomst voor de schaarse behandelcapaciteit

Wanneer onze leden zorg nodig hebben, zetten we zoveel mogelijk in op digitale en hybride zorg. Digitale zorg kan namelijk uitkomst bieden voor de schaarse behandelcapaciteit doordat directe behandeltijd bespaard wordt. Dit laat de Good Practice ‘Digitale poli voor multisciplinaire GGZ’ zien.

Gezien de grote maatschappelijke urgentie verwachten we dat zorgaanbieders op digitale en hybride zorg inzetten. Bovendien draagt het bij aan het vergroten van de flexibiliteit en (eigen) regie van zowel de cliënt als de behandelaar.

 Onze inzet op digitale zorg   

We stimuleren en faciliteren de inzet van digitale zorg door verwijzers actief te attenderen op de voordelen van digitale zorg. Daarnaast verwachten we van zorgaanbieders dat ze bewezen, succesvolle en kansrijke praktijkvoorbeelden (innovaties) van digitale en hybride zorg delen en implementeren (Good Practices). Zo werken we gezamenlijk toe naar het vrijspelen van 6% aanvullende behandelcapaciteit en 70% hybride zorgpaden.

Om de effecten van digitale, vernieuwende zorg inzichtelijk te maken, maken we met een aantal zorgaanbieders afspraken om de geleverde, digitale zorg op specifieke wijze bij ons te declareren door gebruik te maken van het zorglabel ‘Digitale GGZ’.

Tot slot belonen we in 2025 zorgaanbieders die aantoonbaar inzetten op digitalisering en met ons afspraken maken over de inzet van digitale zorg welke leidt tot een kortere behandelduur. Dat betekent dat zorgaanbieders die daar niet aantoonbaar op inzetten, nadelige effecten kunnen ondervinden in het contractaanbod.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam