Vergoedingsvoorwaarden afbouwmedicatie antidepressiva

21-05-2021
Met enige regelmaat ontvangen wij vragen van patiënten, voorschrijvers en apotheken over de vergoedingsvoorwaarden van coöperatie VGZ bij het afbouwen van antidepressiva. Graag informeren wij u via dit bericht over dit onderwerp. 


Vanuit de gedachte van zinnige zorg is het van belang dat patiënten niet langer dan nodig deze medicatie gebruiken. De meeste patiënten kunnen gelukkig vrij gemakkelijk afbouwen met geregistreerde geneesmiddelen. Bij sommige patiënten, met risicofactoren voor onttrekkingsverschijnselen, is het van belang dat er geleidelijk wordt afgebouwd. Essentieel bij de afbouw is de begeleiding van de patiënt door voorschrijver en/of apotheker.

Vergoedingsvoorwaarden

Wij baseren onze vergoedingsvoorwaarden op het multidisciplinair document “Afbouwen SSRI’s & SNRI’s”. Dit document is opgeleverd in september 2018 en is samengesteld door de KNMP, NHG, NVvP en MIND om afbouwschema’s te ontwikkelen ten behoeve van het afbouwen van SSRI’s of SNRI’s. Aanleiding om dit document op te stellen is het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor de manier waarop patiënten die onttrekkingsverschijnselen ervaren, het beste kunnen afbouwen. Ondanks het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing vergoeden wij het afbouwen op basis van dit document.

In het genoemde document zijn afbouwschema’s (tabel 3) beredeneerd die het voor deze patiënten mogelijk maken om adequaat af te bouwen. De doseringen in de tabel 3 worden vergoed door VGZ. Afbouwschema’s die daarvan afwijken vergoeden wij niet. De meeste doseringen uit tabel 3 zijn niet geregistreerd, waardoor een magistrale of doorgeleverde bereiding noodzakelijk is. De doseringen zijn met maximaal 3 sterktes samen te stellen. Deze kunt u zelf bereiden of bestellen bij een grootbereider. Ceban levert bijvoorbeeld verschillende doorgeleverde bereidingen in verschillende doseringen. De kosten kunnen conform de Zorgovereenkomst Farmaceutische zorg bij VGZ worden gedeclareerd. De begeleiding van de patiënt tijdens de afbouw blijft zo onder verantwoordelijkheid van de huisarts en de eigen apotheek. In dit document zijn de vergoedingsvoorwaarden uitgeschreven. Deze treft u ook aan op onze vergoedingenpagina.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam