Volop ideeen over zinnige zorg in de wijkverpleging

13-06-2019
Op donderdag 16 mei vond de bijeenkomst Zinnige Zorg in de wijkverpleging plaats. In navolging van de eerste editie vorig jaar, gingen we in het Arnhemse kantoor van Coöperatie VGZ in gesprek met diverse zorgaanbieders. We spraken met gecontracteerde wijkverpleegkundigen, managers, bestuurders, controllers en zorgverkopers over de vraag: Hoe kunnen we met innovatie en slimme technologieën zinnige zorg stimuleren?

Terugblik op vorig jaar: een groot aantal mooie initiatieven

De bijeenkomst werd geopend met een terugblik op de eerste editie. Annemieke van Hees, Manager Integrale Zorg bij Coöperatie VGZ: “Vorig jaar hadden we een editie om trots op te zijn. Er werden veel mooie initiatieven opgehaald. En in tijden van toenemende vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, zien we dat er nog steeds veel te doen is. Goede zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven. Er valt onder meer nog veel te winnen op het gebied van het daadwerkelijk inzetten van technologie.”

Zorgaanbieders presenteren eigen good practices

Vervolgens kwamen de eerste opbrengsten van de vorige bijeenkomst aan bod: twee zorgaanbieders vertelden over de inzet van hun eigen good practices. Bram Smeets, Zorg innovatieadviseur bij de MeanderGroep,vertelde over de geïmplementeerde good practice 'Wassen zonder water'. Niet alleen vertelde hij over de voordelen die de good practice met zich meebrengt, maar ook over het soms uitdagende proces van implementeren. Hierna vertelden Elly Montée, Manager Zorgteam en Marlies Lukte Schipholt, Wijkverpleegkundige bij Thebe, over de warme overdracht vanuit het ziekenhuis. Deze interventie zorgt ervoor dat de patiënt meer rust ervaart op het moment dat de zorg uit het ziekenhuis overgaat naar thuiszorg. Later in het proces resulteert dit in diverse voordelen, zowel voor de patiënt als voor de zorgaanbieder. 

 

Good Practice workshops: samen aan de slag

Na de presentaties gingen de aanwezigen in workshops aan de slag met de verdere uitwerking van zelf ingebrachte innovaties en verbeterideeën. Zorgaanbieders gingen met elkaar in gesprek over hoe innovatie leidt tot betere zorg en hoe innovaties geïmplementeerd kunnen worden in de eigen organisatie. In de workshops bleek dat er onderling grote verschillen zijn. Waar de ene organisatie al vergevorderd is met het implementeren van de nieuwste technologieën, staan andere organisaties nog aan het begin. In de workshops was veel ruimte voor kennisuitwisseling en netwerken. 

 

De besproken ideeën en het vervolg

Gedurende de dag zijn allerlei ideeën voor zinnige zorg in de wijkverpleging aangedragen en besproken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: slim incontinentiemateriaal, zorg op afstand met behulp van smartglasses en leefstijlmonitoring en een stoplicht applicatie waarbij de capaciteit van meerdere aanbieders in de regio in beeld wordt gebracht. Hierdoor kan de klant eerder de juiste zorg ontvangen en wordt de beschikbare capaciteit optimaal ingezet. Binnenkort ontvangen de aanwezigen van ons een terugkoppeling met de opgehaalde ideeën en nemen wij contact op met de desbetreffende aanbieders die deze ideeën hebben aangedragen. Samen met hen werken wij deze uit tot mogelijke good practices die zinnige zorg in de wijkverpleging stimuleren. 


Heeft u ook een goed initiatief of een innovatief idee? Dan kunt u deze bij ons indienen. Benieuwd welke innovatieve ideeën reeds uitgewerkt zijn tot good practice? Lees het op deze pagina. 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam