Tariefverhoging wijkverpleging 2022 naar aanleiding van salarisverhoging zorg

14-12-2021
Eind september heeft het kabinet besloten een salarisverhoging voor de middeninkomens in de zorg door te voeren. Aangezien wij het belangrijk vinden dat zorgprofessionals in de wijkverpleging meegaan in deze salarisverhoging, is besloten de tarieven voor 2022 te verhogen. Wat dit betekent voor u leest u in dit nieuwsbericht.

Aanpassing tarieven door NZa

Tegelijkertijd met deze tariefverhoging heeft de NZa op verzoek van VWS ook de voorlopige indexering van de loonkosten en materiële kosten aangepast. Wij hebben besloten al deze ontwikkelingen mee te nemen in de aanpassing van de tarieven voor 2022. Dit betekent dat in de tariefverhoging zowel rekening is gehouden met de 1,13% verhoging in de Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) vanuit de motie voor de salarisverhoging als met de nieuwe ramingen van de materiële component.

Aanbieden en tekenen zorgovereenkomst 2022-2023

Afhankelijk van uw situatie (zie onder), geldt het volgende:

 • Heeft u de overeenkomst voor 2022 (zonder tariefverhoging) wel al geaccepteerd?
  Dan hebben wij u inmiddels een nieuwe zorgovereenkomst aangeboden, of wordt er zo spoedig mogelijk een nieuwe zorgovereenkomst aangeboden via VECOZO. Deze nieuwe zorgovereenkomst dient opnieuw geaccepteerd te worden. In de overeenkomst zijn de aangepaste tarieven en eventueel het aangepaste zorgkostenplafond verwerkt.

 • Heeft u de overeenkomst nog niet geaccepteerd?
  Dan vragen wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat wij een aangepaste zorgovereenkomst kunnen aanbieden via VECOZO. 

Wanneer u de nieuwe zorgovereenkomst heeft geaccepteerd, komt de eerdere overeenkomst te vervallen en zijn de nieuwe afspraken leidend. Wij vragen u vriendelijk de nieuwe overeenkomsten binnen twee weken na aanbieding te ondertekenen maar uiterlijk 31-12-2021, zodat we de administratieve inrichting tijdig kunnen afhandelen.

Tarieven voor zorgaanbieders zonder overeenkomst

Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan profiteert u van deze tariefverhoging. Benieuwd naar de maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg? Op dit moment verwerken wij de gewijzigde tarieven voor de niet-gecontracteerde zorg in 2022. Zodra deze tarieven verwerkt zijn, informeren wij u via onze website.

Heeft u vragen? 

Wij hebben alle zorgaanbieders in de wijkverpleging inmiddels persoonlijk geïnformeerd over de gevolgen voor hun organisatie. Mocht u organisatie niet geïnformeerd zijn of heeft u vragen over het bovenstaande verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Bekijk hier al onze service- en contactmogelijkheden.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam