De zinnige zorg strategie werkt

26-06-2020
Al vele jaren werken wij intensief samen met alliantiepartners uit het Netwerk Zinnige Zorg en zorgaanbieders aan zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Het Nederlandse zorgstelsel biedt ruimte voor koplopers: dappere artsen, verpleegkundigen en bestuurders die de toon zetten, met ondersteuning van zorgverzekeraars. Maar wat zijn de resultaten van onze meerjarige intensieve samenwerking?

Daar is onafhankelijk onderzoek naar gedaan door het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare (Scientific Center for Quality of Healthcare) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De evaluatie, die inmiddels is gepubliceerd, toont aan: de zinnige zorg strategie werkt!

Evaluatie ziekenhuizen Bernhoven en Rivas*

Ziekenhuizen Bernhoven en Rivas werden geëvalueerd. Met deze twee alliantiepartners uit het Netwerk Zinnige Zorg zijn we gestart aan een meerjarige samenwerking. Dit gaf de tijd en de ruimte aan beide ziekenhuizen om de implementatie van zinnige zorg duurzaam vorm te geven. Inmiddels bestaat het Netwerk Zinnige Zorg uit 12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen en 2 VVT-instellingen*. Het CPB, IQ healthcare en de NZa hebben de nieuwe werkwijze van beide ziekenhuizen, de doelmatigheid van zorg en andere effecten in de periode 2015 tot en met 2017 geëvalueerd.

De kwaliteitsinitiatieven en de cultuurverandering zijn de motor voor de transitie naar zinnige zorg Pioniers Bernhoven en Rivas zijn in 2015 gestart met omvangrijke veranderprogramma's op zinnige zorg, gefaciliteerd door meerjarige afspraken met de grootste zorgverzekeraars. Zorgprofessionals hebben meer dan 100 kwaliteitsinitiatieven geïmplementeerd die leiden tot betere zorg en lagere kosten. Belangrijk onderdeel van de initiatieven zijn de kortere lijnen voor overleg tussen huisarts en specialist én dus een intensievere samenwerking. De kwaliteitsinitiatieven zijn een belangrijke motor voor commitment. Door de veranderprogramma’s is er op veel plekken, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten, een ander denkpatroon ontstaan waardoor men meer patiëntgericht is gaan kijken en een meer gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet om de patiënt te helpen. Daarmee is de waargenomen cultuurverandering meer dan de som van de initiatieven.

Meer informatie of bent u benieuwd naar de gepubliceerde rapporten en toelichting?

Bekijk voor meer informatie het nieuwsbericht 'De zinnige zorg strategie werkt'. Wilt u de gepubliceerde rapporten en toelichtingen lezen? Hieronder vindt u de gepubliceerde rapporten en toelichting:

* In de evaluatie wordt gesproken over Beatrixziekenhuis. Coöperatie VGZ spreekt over Rivas (Zorggroep) als alliantiepartners, waar Beatrixziekenhuis een onderdeel van is. GGZ: Geestelijke gezondheidszorg, VVT: Verplegings- en verzorgingstehuizen. 

Benieuwd naar voorbeelden van zinnige zorg?

Bekijk praktijkvoorbeelden van zinnige zorg. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam