Thuiszorgtechnologie

Thuiszorgtechnologie kan ervoor zorgen dat wijkverpleging doelmatiger wordt of dat fysiek geleverde zorg vervangen kan worden door techniek. Wij maken daarom graag afspraken over de inzet van thuiszorgtechnologie. Dit kan op verschillende manieren. Zo ondersteunen wij Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)-aanvragen en zijn er met ons afspraken te maken over de financiering via de prestatie thuiszorgtechnologie. Op deze pagina leest u meer over deze afspraken en de voorwaarden bij het aanvragen van thuiszorgtechnologie.

Voorwaarden bij het aanvragen van thuiszorgtechnologie

Bij het maken van afspraken voor de prestatie thuiszorgtechnologie (1062) stellen wij enkele voorwaarden:

 • Vergoeding gaat alleen om thuiszorgtechnologie in de zin van wijkverpleging onder de Zvw.  Hieronder wordt verstaan de zorg aan een patiënt, die op digitale wijze wordt verleend of ondersteund en waarbij sprake is van het automatiseren van verpleegkundige handelingen of monitoring, dan wel contact door middel van een signaal, uitwisseling van meetgegevens en/of conversatie. De zorg op afstand ligt op het vlak van de zorgvormen verpleging en/of persoonlijke verzorging. E-mailcontacten vormen dus geen onderdeel van de thuiszorgtechnologie.
 • De inzet van thuiszorgtechnologie past bij de zorgvraag en digitale vaardigheden van de cliënt en mantelzorger(s) én de inzet is een passend alternatief voor reguliere wijkverpleging.
 • De inzet past bij de eerder geformuleerde doelen in het zorgplan.
 • De inzet leidt tot meer doelmatige inzet van wijkverpleging (minder uren per cliënt per maand) óf leidt tot een verhoogde productiviteit en daarmee aan het verminderen van arbeidsmarktproblematiek.
 • Er vindt geen dubbele financiering plaats.

Aanlevering gegevens

Sommige vormen van thuiszorgtechnologie hebben zich reeds bewezen en hiervan is bij ons bekend dat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. De slimme medicijndispenser en beeldschermzorg worden momenteel als bewezen zorgtechnologie beschouwd. Om tot goede afspraken te komen voor vergoeding van deze technologieën, hebben wij enkele gegevens over deze technologieën nodig:

 • Slimme medicijndispenser
  Voor de slimme medicijndispenser spreekt uw zorginkoper een vast aantal uren thuiszorgtechnologie (1062) met u af, afhankelijk van het tarief en de maandelijkse kosten.
 • Beeldschermzorg
  In het geval van beeldschermzorg kunt u de uren digitale zorg declareren onder thuiszorgtechnologie. 
 • Overige vormen van thuiszorgtechnologie
  Voor andere vormen van thuiszorgtechnologie die nog niet (breed) toegepast worden, hebben wij een aantal aanvullende gegevens nodig waaruit blijkt dat aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

U kunt deze gegevens invullen in dit aanvraagformulier (tweede tabblad van het Excel-bestand). In het tweede tabblad is naast de medicijndispenser en beeldschermzorg ruimte voor drie andere technologieën. Wilt u meer dan drie andere technologieën aanvragen, dan vragen wij u een tweede formulier in te vullen. Wanneer u de benodigde gegevens heeft ingevuld, slaat u dit bestand op en stuurt u het naar uw zorginkoper. Heeft u nog additionele gegevens, zoals een eigen studie of ander relevante informatie? Dan verzoeken wij u deze toe te voegen aan uw aanvraag en mee te sturen.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord