Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2022-2023 per 1 april 2022

15-03-2022
Eind september heeft het kabinet besloten een salarisverhoging voor de middeninkomens in de zorg door te voeren. Aangezien wij het belangrijk vinden dat zorgprofessionals in de huisartsenzorg meegaan in deze salarisverhoging, is besloten de tarieven voor 2022 te verhogen.

 

Gewijzigde indexatie

Op landelijk niveau heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangegeven dat het in de huisartsenzorg niet lukt om deze verhoogde tarieven per 1 januari 2022 door te voeren. Daarom heeft de NZa de tarieven voor de huisartsenzorg per 1 april 2022 aangepast. Bij de vaststelling van deze tarieven heeft de NZa rekening gehouden met de gemiste inkomsten uit het eerste kwartaal. In de vaststelling van de nieuwe tarieven is naast de salarisstijging ook de aangepaste indexen verwerkt. De gemiddelde NZa indexatie voor geheel 2022 is 2,47%. De NZa indexatie vanaf 1 januari 2022 is 0,76% en vanaf 1 april 2022 3,05%.

Wat betekent dit voor u?

Verhoging van de tarieven per 1 april 2022 is van toepassing op de volgende onderdelen:

 • Prestaties in segment 1 welke ook zonder overeenkomst gedeclareerd mogen worden
 • Tarievenlijst M&I verrichtingen en verbruiksmaterialen
 • POH GGZ
 • Praktijkmanagement
 • Zorg voor kwetsbare ouderen
 • Stoppen met roken

Aan de reeds eerder getekende overeenkomst in VECOZO zijn de tarieven vanaf 1 april 2022 toegevoegd. Omdat de overeenkomst per 1 januari 2022 door u was getekend en de verhoging van de tarieven conform het beleid is waarbij VGZ de NZa indexatie toepast, is de overeenkomst automatisch geaccepteerd om administratieve lasten te voorkomen. Ook worden de gewijzigde tarieven door ons gedeeld met de overige verzekeraars als u heeft aangegeven dat wij de preferente verzekeraar zijn.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam