Vragenlijst Diagnostiek & Kwaliteit 2017

03-07-2018
In de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg is een addendum opgenomen voor de prestatie Diagnostiek & Kwaliteit.

De prestatie Diagnostiek & Kwaliteit bestaat uit twee deelprestaties:

 • De zorgaanbieder neemt minimaal 1x per jaar deel aan een DTO.
 • De zorgaanbieder vraagt ≥ 35% van de laboratorium-diagnostiek digitaal aan.

 

Het betreft een resultaatsbeloning waarbij achteraf wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden heeft voldaan. Indien u een addendum voor deze prestatie met ons heeft afgesloten, verzoeken wij u om een korte vragenlijst in de Uitvraagmodule van Vecozo in te vullen zodat het resultaat beoordeeld kan worden.

 • Had u in 2017 een overeenkomst op uw individuele AGB-code, dan kunt u de vragenlijst Huisartsenzorg Individueel Diagnostiek & Kwaliteit 2017 invullen.
 • Had u in 2017 een overeenkomst op uw praktijk AGB-code, dan kunt u de vragenlijst Huisartsenzorg Praktijk Diagnostiek & Kwaliteit 2017 invullen.

 

Zodra u de vragenlijst heeft ingevuld en ingediend, ontvangt u een addendum waar het tarief en de prestatiecode in vermeld staan. Als u in Vecozo VGZ als preferente verzekeraar heeft ingesteld, dan worden deze afspraken automatisch verstuurd naar de verre verzekeraars.

 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam