Voornemen wijziging voorkeursgeneesmiddel tiotropium

28-06-2021

 

Wij zijn voornemens om per 1 september 2021 te komen tot een voorkeursgeneesmiddel voor de tiotropium inhalatiepoeder in capsules. Wij hebben begrepen dat het origineel Spiriva® opgenomen is in een aantal regionale longformularia. Dit voornemen heeft geen gevolgen voor lopende afspraken voor dit jaar op het gebied van doelmatig voorschrijven. Om misverstanden te voorkomen of onnodige onrust te veroorzaken, willen wij u alvast informeren over dit voornemen. Wij zullen hierover ook contact opnemen met de zorggroepen.

We spreken met een aantal generieke fabrikanten die identiek uitwisselbare devices op de markt hebben gebracht of zullen brengen. Er zitten verschillen in werkelijke hoeveelheid tiotropium per capsule, echter leveren de producten dezelfde dosis af. Zodra wij de uitvraag hebben afgerond en een voorkeursgeneesmiddel aangewezen hebben, zal de voorkeursleverancier er voor zorgdragen dat samples van het device beschikbaar komen. Indien er nu (of in een later stadium) vragen zijn, gaan wij graag met u in gesprek.

Inhoudelijke vragen over het voorkeursgeneesmiddel of bijbehorende device kunt u stellen aan de fabrikant.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam