Vermindering van het aantal bijlage 2 formulieren voor geneesmiddelen per 1 maart 2018

Per 1 maart 2018 is een aantal formulieren geschrapt in het kader van beperking van de administratieve lasten. Voor de overgebleven formulieren geldt voor bijna alle geneesmiddelen dat de vergoedingstermijn van 12 maanden wordt verlengd naar 36 maanden. Dit geldt ook voor lopende artsenverklaringen. Formulieren met een geldigheidsduur van 12 maanden, die na 1 maart 2017 zijn ingevuld, lopen automatisch twee jaar door.

Op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering staan geneesmiddelen waaraan de minister vergoedingsvoorwaarden stelt. Zorgverzekeraars mogen de kosten alleen vergoeden wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan. Dit om redenen van gepast gebruik en doelmatigheid. De controle op deze voorwaarden is een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. Wij doen dat voor een beperkt aantal ‘bijlage 2 geneesmiddelen’. Voor de uitvoering van de controle dienen voorschrijvers een formulier (artsenverklaring) in te vullen en te ondertekenen, dat de verzekerde inderdaad voldoet aan de bijlage 2 voorwaarden. De apotheek voert in sommige gevallen een controle uit op het type voorschrijver, de medicatiehistorie of patiëntkenmerken.

De nieuwe versies van de formulieren staan vanaf 1 maart 2018 op de site van Zorgverzekeraars Nederland. Deze zijn dus alleen nodig voor nieuwe patiënten.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam