Uitbetaling prestatie 'Resultaatbeloning Diagnostiek en Kwaliteit 2022'

17-03-2023

 

Voor contractjaar 2022 konden huisartsen bij het afsluiten van een overeenkomst kiezen om ook een addendum voor de prestatie ‘Resultaatbeloning diagnostiek en kwaliteit’ af te sluiten met ons. Heeft u hiervoor gekozen? Dan kunt u nu in aanmerking komen voor de uitbetaling van deze resultaatbeloning.

Uitleg en voorwaarden resultaatbeloning

Voor een resultaatbeloning wordt achteraf beoordeeld of aan de vooraf gestelde voorwaarden voldaan is. De voorwaarden voor de prestatie ‘Resultaatbeloning diagnostiek en kwaliteit’ zijn:
  • De zorgaanbieder neemt minimaal 1x per jaar deel aan een intercollegiale terugkoppeling op aanvraaggedrag. Deze terugkoppeling is georganiseerd door de gecontracteerde diagnostiekaanbieder in de regio waarin de zorgaanbieder actief is.
  • De zorgaanbieder vraagt minimaal 85% van de laboratoriumdiagnostiek digitaal aan.

Zo vraagt u de resultaatbeloning aan

Heeft u een addendum voor de prestatie ‘Resultaatbeloning diagnostiek en kwaliteit’ met ons afgesloten? Ga naar de Uitvraagmodule van VECOZO en vul de vragenlijst Resultaatbeloning Diagnostiek & Kwaliteit 2022 in. U heeft hiervoor de tijd tot en met 30 juni 2023.

Resultaatbeloning declareren

Zodra u de vragenlijst heeft ingediend, ontvangt u in VECOZO een nieuw addendum bij uw overeenkomst. Hierin vindt u het tarief en de prestatiecode die horen bij de prestatie ‘Resultaatbeloning diagnostiek en kwaliteit’. Als u Coöperatie VGZ als uw preferente verzekeraar voor 2022 heeft ingesteld, worden het tarief en de prestatiecode automatisch door ons verstuurd naar de andere verzekeraars.

U kunt de prestatie ‘Resultaatbeloning diagnostiek en kwaliteit’ direct declareren op basis van het tarief en de prestatiecode uit het addendum. U declareert deze prestatie met terugwerkende kracht over het hele jaar 2022. Raadpleeg uw overeenkomst(en) voor de afgesproken verwerkings- en betalingstermijnen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam