Terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig

03-12-2019
Bij de aanvraag van een machtiging voor palliatief terminale zorg, vroegen wij tot op heden zorgaanbieders een verklaring van beperkte levensverwachting aan te leveren. Met diverse partijen uit de zorg is onlangs afgesproken dat deze zogenaamde terminaliteitsverklaring in de meeste situaties niet meer aangeleverd hoeft te worden.

De terminaliteitsverklaring geeft aan dat de levensverwachting van de patiënt niet langer dan ongeveer drie maanden is. Deze verklaring moest altijd door de behandelend arts worden ingevuld en afgegeven om de inzet van extra zorg in de wijkverpleging en de langdurige zorg (Wlz) te verantwoorden. De verklaring zorgt voor veel onvrede onder patiënten en zorgprofessionals, omdat het patiëntonvriendelijk is en voor veel onnodige administratie zorgt. Dat is vanaf nu verleden tijd.

Daarnaast werd de verklaring door hospices en bijna thuis huizen gebruikt om de toelating tot een hospice/bijna thuis huis te onderbouwen.We hebben samen met andere zorgpartijen* afgesproken dat de terminaliteitsverklaring in deze situaties niet meer standaard wordt opgevraagd. De terminaliteitsverklaring is voorlopig alleen nog nodig bij het aanvragen van een PGB voor zorg in de palliatief terminale fase.

Op de website Ontregel de Zorg van de Rijksoverheid leest u wat er zonder de terminaliteitsverklaring van u als zorgaanbieder wordt verwacht.

 *Associatie Hospicezorg Nederland (AHZN), Artsenfederatie KNMG, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam