Tarieven POH-GGZ 2021

23-10-2020
Voor 2021 heeft de NZa de maximumtarieven voor de prestaties binnen de functie praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) aangepast. Deze nieuwe tarieven worden van toepassing vanaf 01-01-2021. Om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken berekenen wij, op basis van de bij ons meest recente gegevens uit 2020, de nieuwe tarieven voor 2021 voor u.


De nieuwe tarieven worden door middel van een vernieuwd addendum in VECOZO medio november bij u aangeboden. Wij vragen u dan ook om deze te accepteren en op basis van deze gegevens uw eigen systemen aan te passen zodat de declaraties volgend jaar tegen de juiste tarieven worden uitbetaald.

Wanneer er per 1 januari 2021 of later wijzigingen plaatsvinden in de inzet van een POH binnen uw praktijk dan wel samenwerkingsverband dan vragen wij u dit bij ons door te geven via https://uitvragen.zp.vecozo.nl (vragenlijst ‘Huisartsenzorg 2021 aanvullende prestaties’). Het proces van nacalculatie kan van invloed zijn op de nieuw in te richten tarieven.

Heeft u geen nieuw addendum aangeboden gekregen, wilt u dan contact met ons opnemen? Uiteraard kunt u ook bij vragen contact met ons opnemen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam