Integrale digitale diagnostiek in 2023

11-07-2022
Sinds 2020 vervult cVGZ een voortrekkersrol in haar beleid op het gebied van diagnostiek in Nederland. De wijze waarop diagnostiek in Nederland was en is georganiseerd is namelijk nog verre van optimaal. Via integrale, digitale diagnostiek (IDD) wil cVGZ de kwaliteit van diagnostiek verbeteren en de kosten verlagen. In dit nieuwsitem leest u de voortgang. 

 

Er zijn enorm veel aanbieders van diagnostiek die via aanvragers en specialisten allemaal proberen hun eigen rol te vervullen. Hierdoor is de onderlinge afstemming, informatiedeling en daarmee de doelmatigheid soms nog ver te zoeken. Het doel van ons IDD beleid is om de diagnostiek in de (GHOR) regio zo integraal en digitaal mogelijk te organiseren rondom de patiënt. Met integraal bedoelen we zowel de samenwerking tussen 1e en 2e lijn alsook de samenwerking tussen klinische chemie, medische microbiologie, pathologie en trombosezorg. Voor zowel patiënten als aanvragers kan dit veel opleveren. Denk hierbij onder andere aan minder dubbele diagnostiek, digitaal aanvragen en toegang tot uitslagen en snel inzicht in de uitslagen voor de patiënt. Bovendien wil cVGZ met haar voortrekkersrol het diagnostieklandschap duurzamer maken, onder andere door minder transportbewegingen.

Op dit moment heeft cVGZ in 15 (GHOR) regio’s een ‘IDD regievoerder’ gecontracteerd. Met deze samenwerkingspartners uit de regio’s hebben we de afgelopen jaren, ondanks Covid, al mooie stappen hebben gezet en met wisselende snelheden en successen de nodige doelen bereikt:

 • Onderlinge Service Level Agreements (SLA’s) afgesloten, waarmee onder meer de tijd tussen aanvraag en uitslag is verkort;
 • Periodieke DTO’s; • Digitalisering ingevoerd, waardoor diagnostiek minder of niet meer op papier wordt aangevraagd;
 • Priknetwerken zijn geoptimaliseerd, waardoor geen dubbele priknetwerken in 1 regio naast elkaar bestaan;
 • Het ophalen van materiaal is geoptimaliseerd, waardoor vervuilende bestelwagens minder kilometers hoeven te maken;
 • Er zijn koppelingen in systemen aangebracht, waardoor delen van uitslagen tussen lab, huisarts en specialist mogelijk is en er minder dubbeldiagnostiek nodig is;
 • Diagnostiek (met uitzondering van spoed) van verschillende ziekenhuizen en eerstelijnslaboratoria zijn geconcentreerd, waarmee integraliteit en kwaliteit wordt verhoogd en kosten worden verlaagd.

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat de overeenkomsten met onze IDD regievoerders voor 2023 worden verlengd. Hiermee laten we zien dat we vertrouwen hebben in deze regievoerders en de ontwikkelingen die zijn ingezet en dat we samen met hen ook de volgende stappen willen zetten om te komen tot (nog) zinnigere diagnostiek in Nederland. Daarnaast willen we vanuit de verschillende regio’s de goede voorbeelden en resultaten gaan delen, zodat we leren van elkaar en met elkaar. Met als doel een diagnostieknetwerk van en voor regionale regievoerders. Daarmee willen we de volgende stappen zetten op gebied van integrale digitale diagnostiek. Hierin spelen de huisartsen een cruciale rol. Wanneer er vragen zijn over diagnostiek in jullie regio, dan kunt u voor deze vragen terecht bij onze regievoerder uit jullie regio, of bij cVGZ zelf.

Wilt u weten wie onze IDD regievoerders zijn in de diverse regio’s, kijk dan voor een actueel overzicht op onze website.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam