Overeenkomsten

Wij streven naar zinnige zorg in het diagnostiek landschap in Nederland, met als doel Integrale Digitale Diagnostiek. Het contracteringsproces verloopt daarom via een volledig gedigitaliseerd offertetraject. Zodoende worden er geen overeenkomsten aangeboden. Het integraal organiseren van alle diagnostieksoorten biedt voordelen voor de zorg, mogelijkheden voor investeringen op de lange termijn én meer marge voor de gecontracteerde aanbieders.

Selectief inkooptraject 2020 (offertetraject)

Voor 2020 hebben we een selectief inkooptraject uitgezet. Zorgaanbieders zijn uitgenodigd een offerte in te dienen voor één of meerdere diagnostiek soorten en één of meer regio's. De offertes hebben vervolgens een verificatie- en beoordelingstraject ondergaan.

Inmiddels zijn alle zorgaanbieders geïnformeerd over het resultaat van het offertetraject. Naar aanleiding van dit offertetraject is er per regio één regie voerende diagnostiekaanbieder aangewezen. Deze zorgaanbieders dienen contact op te nemen met alle relevante partijen in de regio, waaronder aanvragers/ huisartsen, om in gezamenlijk overleg een SLA overeenkomst op te stellen.

Definitieve uitkomst offertetraject

Wilt u weten wat de definitieve uitkomst is van het offertetraject? Download dan het document 'Definitieve uitkomst offertetraject'. In dit document ziet u per GHOR-regio de uitkomst van het offertetraject.

Heeft u vragen of opmerkingen over de definitieve uitkomst van het offertetraject? 

U kunt uw vragen of opmerkingen via de e-mail aan ons kenbaar maken. Wij helpen u graag!

Let op: er zal altijd sprake zijn van enig regiogrensoverschrijdend verkeer. Uiteraard zullen wij hier coulant mee omgaan en zetten wij het belang van de patiënt centraal. 

Meerjarige contractpartners eerstelijns diagnostiek

Er is een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak.

 • SCAL MEDISCHE DIAGNOSTIEK
 • Stichting Atalmedial
 • Stichting Star-SHL
 • Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam
 • Stichting Diagnostisch Centrum Tilburg
 • PATHAN BV
 • Result Beheer B.V.
 • RLM Dordrecht / Gorinchem
 • ISALAKLINIEKEN
 • CATHARINA-ZIEKENHUIS
 • MAXIMA MEDISCH CENTRUM
 • GROENE HART ZIEKENHUIS
 • Maasziekenhuis Pantein B.V.

Eerstelijns beeld- en functiediagnostiek

Beeld- en functiediagnostiek voor de eerste lijn maakt in principe wel deel uit van integrale digitale diagnostiek, maar wordt in 2020 niet selectief ingekocht. Wij kopen deze diagnostieksoorten nog niet selectief per GHOR-regio in, vanwege de infrastructurele verschillen met de overige diagnostieksoorten. Aanbieders die hierop hebben ingeschreven en voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria en prijsvoorwaarden zullen medio november kenbaar worden gemaakt.

Berichtgeving aanvragers van eerstelijns diagnostiek

Vanaf 2020 wij aanvragers van eerstelijns diagnostiek (inclusief trombosezorg) vragen om voor verzekerden van VGZ en de bij Coöperatie VGZ behorende merken, hun eerstelijns diagnostiek en trombosezorg aan te vragen bij door ons gecontracteerde aanbieders. Huisartsen hebben hierover bericht ontvangen.

Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam