Inschrijving op naam zorgverbintenissen

18-12-2019
In februari 2020 zal ons systeem worden aangepast met betrekking tot de ION Zorgverbintenissen. Zo wordt voor ons zichtbaar wanneer een verzekerde met terugwerkende kracht op uw naam staat ingeschreven. 

Kwartaaltarieven die reeds aan de verkeerde praktijk zijn uitbetaald, zullen automatisch gecorrigeerd worden en nabetaald worden aan de juiste praktijk. Alle wijzigingen die plaatsvinden in het eerste kwartaal, zien wij echter pas bij de eerstvolgende kwartaaluitdraai. Dit houdt in dat wij vanaf 1-4-2020 pas de aangepaste gegevens kunnen zien over het 1e kwartaal en op 1-7-2020 de aangepaste gegevens van het 2 kwartaal enzovoort.

Wat betekent deze verandering voor u?

 • U hoeft via de ION geen correctieverzoek meer in te dienen voor de behandelingen vanaf 1-1-2020. Voor de gedeclareerde inschrijftarieven/modules/behandelingen vanaf 1-1-2020 zal dit formulier ook niet meer in behandeling worden genomen.
 • Wanneer de behandelingen vanaf 1-1-2020 onterecht zijn afgewezen i.v.m. de ION, dan zullen deze in het volgende kwartaal na correctie in automatie worden nabetaald.
 • Wij nemen via de telefoon/mail/contactformulier geen correctieverzoeken m.b.t. de ION meer in behandeling, aangezien dit geautomatiseerd verwerkt gaat worden.
 • Heeft u behandelingen gedeclareerd van een verzekerde, die bij een andere huisarts op naam staan ingeschreven (eventueel met terugwerkende kracht), dan zullen deze behandelingen bij u automatisch gecrediteerd worden.

Voor verzekerden die niet op de eerste dag van het kwartaal op uw naam staan ingeschreven (1-1-2020,1-4-2020, etc), zullen geen correcties uitgevoerd worden. Staat de verzekerde op de eerste dag van het kwartaal nog op naam van een andere huisarts, dan heeft deze huisarts ook recht op het inschrijftarief. 

We spreken, ook namens de Zorggroepen, de voorkeur uit om de zorgverbintenis vast te leggen op de AGB-code van de praktijk. Dit voorkomt namelijk administratieve lasten bij andere partijen.  

Voor meer informatie over het aanmelden van patiënten, verwijzen wij u naar de website van de ION

 
 
 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam