Inkoopbeleid 2019

01-04-2018
Samen werken aan goede en toegankelijke zorg Op zorgaanbieders en zorgverzekeraars rust een grote verantwoordelijkheid: samen moeten we zorgen voor de juiste, gepaste zorg op de juiste plek op de juiste manier. Sinds drie jaar faciliteert Coöperatie VGZ, als invulling van die maatschappelijke rol, dat zorgaanbieders de ruimte krijgen om te werken aan zinnige zorg. Het aantal goede voorbeelden van zinnige zorg dat samen met zorgverleners is verzameld, groeit gestaag.

VGZ streeft voor 2019 naar een sterke groei van het aantal zorgaanbieders dat werkt aan het realiseren van zinnige zorg. Dat is zorg die beter is voor de patiënt tegen lagere kosten – mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders.

Bekijk ons inkoopbeleid voor 2019

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam