Geneeskundige zorg voor specifieke patientengroepen

26-09-2019
 
De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek. In 2019 valt deze zorg onder de ‘subsidieregeling extramurale behandeling’ vanuit de Wlz. Per 2020 wordt een deel van de GZSP, namelijk de zorg door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en arts verstandelijk gehandicapten (AVG) overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Aanvullende informatie kunt u lezen in ons inkoopbeleid ELV & GRZ
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam