Financiering van COVID 19 diagnostiek en het procesverloop

29-05-2020
Er bestaat veel onduidelijkheid in het beroepsveld over de financiering van COVID-19 diagnostiek en het procesverloop. Het testbeleid wordt per 1 juni verruimd: vanaf die datum kan iedere Nederlander met klachten worden getest en daarom willen we met u de informatie delen waarover wij momenteel beschikken.

Op de website van het RIVM zijn richtlijnen te vinden rondom het uitvoeren van diagnostiek bij (verdenking van) COVID-19-besmetting. Wij willen u graag hierop wijzen en hebben voor u als huisarts de praktische zaken rondom COVID-19 diagnostiek hieronder op een rij gezet:

 • De COVID-19 diagnostiek (met uitzondering van de COVID-19 diagnostiek binnen ziekenhuis- en verpleeghuisinstellingen) wordt bekostigd vanuit het OGZ (Openbare Gezondheidszorg)-budget. Deze zorg komt dan ook niet ten laste van het eigen risico van de patiënt als voldaan wordt aan de volgende voorwaarde.

 • U kunt patiënten met klachten doorverwijzen naar de lokale GGD óf u kunt deze diagnostiek aanvragen bij een laboratorium waarmee uw lokale GGD een contract heeft afgesloten. Indien dit niet bij u bekend is, kunt u hierover contact opnemen met uw lokale GGD.

 • Alleen laboratoria die zijn gevalideerd door het RIVM én die afspraken hebben met de lokale GGD’s mogen COVID-19 diagnostiek uitvoeren. De door het RIVM gevalideerde laboratoria staan in een overzicht op de website van het RIVM. Let op: niet alle laboratoria die deel uitmaken van deze lijst zijn ook gecontracteerd door de lokale GGD’s, zie ook het punt hiervoor.

 • Serologische testen (enkel uitgevoerd door laboratoria) worden alleen voor onderzoeksdoeleinden uitgevoerd. Er is nog steeds geen bewijs dat serologische testen op individueel niveau betrouwbaar zijn en ook sneltesten worden tot op heden ontraden.

Verder blijft het advies om bij twijfel rondom dit onderwerp contact op te nemen met uw lokale GGD. Later zal vanuit VWS ook nog gecommuniceerd worden over dit onderwerp. Dat wordt gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid en wordt gedeeld met de brancheorganisaties.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam