Eenmalige declaratie werkzaamheden deelname programma OPEN

11-10-2019
Vanaf 1 januari 2020 t/m december 2022 kunnen huisartspraktijken eenmalig declareren voor de praktijkwerkzaamheden voortkomend uit deelname aan het programma OPEN. Declaratie van het NZa-tarief ‘Deelname programma OPEN’ vindt plaats nadat de huisartsenpraktijk aan de vier in de NZa beleidsregel ‘Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2020’ genoemde voorwaarden heeft voldaan.

De vier voorwaarden zijn:

 • deelname aan een regionale coalitie;
 • deelname aan de door de regionale coalitie in het kader van OPEN georganiseerde scholing voor de basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’;
 • patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen gezondheidsgegevens elektronisch kunnen worden ingezien;
 • het huisartsinformatiesysteem functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’

Het OPEN-tarief mag per kwartaal worden gedeclareerd voor patiënten die op de 1e dag van het lopende kwartaal bij de huisarts op naam staan ingeschreven. De eenmalige declaratie is mogelijk vanaf 1 januari 2020 t/m 1 december 2022.
U kunt hiervoor prestatiecode 11700 gebruiken. 

 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam