Wijziging inkoopbeleid 2023

Contractaanbod GLI 2023 voor individuele leefstijlcoaches uitgesteld

27-09-2022


In ons inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg 2023 stond op pagina 31 (onder ‘Inkoopproces GLI voor individuele leefstijlcoaches’) vermeld dat we uiterlijk 30 september 2022 de overeenkomsten voor individuele leefstijlcoaches zouden aanbieden in VECOZO. Vanwege de aangekondigde verhoging van de NZa-tarieven bieden we de overeenkomsten uiterlijk 1 november 2022 aan in VECOZO. Hiermee vervalt ook de tekentermijn voor een tijdige vermelding in onze Zorgzoekers.

Verhoging nieuwe tarieven 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet.

De NZa verwerkt deze tariefverhoging zo snel mogelijk voor de verschillende sectoren. Meer hierover leest u op de website van de NZa (‘NZa verhoogt nieuwe tarieven voor 2023’).

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Zodra de NZa de nieuwe tarieven in de vorm van een nieuwe beleidsregel en tariefbeschikking heeft gepubliceerd, stellen wij de VGZ-tarieven vast en bevestigen we deze tarieven in ons contractaanbod. Dit contractaanbod bieden wij uiterlijk 1 november 2022 aan in VECOZO.

Zodra het contractaanbod in VECOZO voor u klaarstaat, ontvangt u automatisch een bericht vanuit VECOZO. Vanwege het uitstellen van ons contractaanbod vervalt ook de tekentermijn voor een tijdige vermelding in onze Zorgzoekers.

Wijziging inkoopbeleid 2023

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg 2023 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam