Addendum Resultaatsbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2018-2019

02-11-2018
 

VGZ ontwikkelt samen met de LHV, het NIVEL en drie andere zorgverzekeraars een landelijke HIS indicator die gericht is op het formulariumgericht voorschrijven. In het addendum Resultaatsbeloning Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen van VGZ is opgenomen dat wij u gedurende het jaar informeren over de exacte invulling van deze indicator.


Voor de meest actuele informatie over de indicator formulariumgericht voorschrijven voor 2018 verwijzen we u naar de
website van de LHV


Naast de landelijke HIS indicator heeft VGZ twee indicatoren van het IVM (Instituut Verantwoord Medicijngebruik) opgenomen in het addendum Resultaatsbeloning Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen. Dit zijn indicatoren gericht op het voorschrijven van voorkeursmiddelen voor insulines en monotherapie als onderhoudsmedicatie bij astma en COPD. De afkapwaarden per indicator geven aan hoe hoog u moet scoren om voor een beloning in aanmerking te komen. Deze afkapwaarden treft u hieronder aan.

 

Tabel 1 Indicatoren, afkapwaarden en bijbehorende vergoeding voor 2018

Indicator Vergoeding per kalenderjaar per ingeschreven verzekerde  Afkapwaarden behorend bij indicator 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 
Landelijke indicator die het aantal eerste voorschriften met een geneesmiddel uit het formularium (EVS) meet ten opzichte van het totaal aantal eerste voorschriften. Bron meting: HIS / Nivel Score 1: € 0,15
Score 2: € 0,30
Score 3: € 0,80
 
Volgen n.a.v. landelijke traject 
36_2017 Voorkeursmiddelen onderhoudsmedicatie bij astma en COPD.
Bron meting: Vektis
Score 1: € 0,15
Score 2: € 0,30
Score 3: € 0,80
 
45,9% - 59,1%
59,2% - 71,4%
≥ 71,5%
 
37_2017 Voorkeursmiddelen insulines – nieuwe gebruikers. 
Bron meting: Vektis.
Score 1: € 0,15
Score 2: € 0,30
Score 3: € 0,80
 
27% - 35%
35,1% - 50,0%
≥ 50,1%
 

 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam