Aanvullend inkoopbeleid 2023

Formularium Gericht Voorschrijven, meerkosten van huisartsenzorg in loondienstcentra (loondienstcomponent) en astmazorg

30-06-2022

In ons inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg 2023 staat op pagina 12, 15, 19 en 32 vermeld dat we voor of uiterlijk 1 juli 2022 aanvullend inkoopbeleid publiceren om meer duidelijkheid te verschaffen over (1) Prestatie Formularium Gericht Voorschrijven, (2) meerkosten van huisartsenzorg in loondienstcentra (loondienstcomponent) en (3) Astmazorg.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

U vindt het aanvullend inkoopbeleid in ons inkoopbeleid 2023 in het hoofdstuk 'Aanvullend Inkoopbeleid Huisartsenzorg & Multidisciplinaire zorg 2023' op pagina 3. U leest hier per onderdeel wat dit voor u betekent.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam