Aanpassing tarieven POH GGZ - nieuwe prestatie - tariefbeschikking NZa 2019

11-10-2018
 

Voor 2019 heeft de NZa de maximumtarieven voor de prestaties binnen de functie praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) aangepast. Deze nieuwe tarieven worden van toepassing vanaf 01-01-2019. Om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken berekent VGZ, op basis van de bij ons meest recente gegevens uit 2018, de nieuwe tarieven voor 2019 voor u uit.

 

Deze worden door middel van een vernieuwd addendum in VECOZO medio november bij u aangeboden. Wij vragen u dan ook om deze te accepteren en op basis van deze gegevens uw eigen systemen aan te passen zodat de declaraties volgend jaar tegen de juiste tarieven worden uitbetaald.

 

Wanneer er per 1 januari 2019 of later wijzigingen plaatsvinden in de inzet van een POH binnen uw praktijk dan wel samenwerkingsverband dan vragen wij u dit bij ons door te geven via https://uitvragen.zp.vecozo.nl (vragenlijst ‘Huisartsenzorg 2018-2019 aanvullende prestaties’). Het proces van nacalculatie kan van invloed zijn op de nieuw in te richten tarieven.

 

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, neem dan contact met ons op.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam