Zinnige zorg in de huisartsenzorg

Als huisarts wilt u voldoende tijd hebben voor uw patiënten. Daarom zetten wij in op passende zorg en ondersteunen wij huisartsenpraktijken bij de transformatie naar toekomstbestendige huisartsenzorg. Op deze pagina vindt u voorbeelden van zinnige zorg ván zorgaanbieders en kunt u ook zelf ideeën aandragen.

 Vernieuwende voorbeelden & initiatieven

We moedigen initiatieven aan die zelfregie van patiënten stimuleren, zorgen voor kwalitatief goede zorg, de huisarts tijd besparen én het werkplezier vergroten. Als zorgaanbieder weet u het beste wat voor initiatieven dit zijn. Door samen met zorgaanbieders te werken aan zinnige, passende zorg komen we tot vernieuwende initiatieven die de zorg veranderen. We werken deze gezamenlijk uit in onder andere:

  • Good practices
  • FIT-initiatieven

Good practices

We zijn continu op zoek naar initiatieven die de zorg doelmatiger of efficiënter maken. 'Good practices' zijn bewezen en succesvolle voorbeelden hiervan. Deze voorbeelden geven wij graag een podium, zodat steeds meer patiënten gebruik kunnen maken van deze nieuwe, effectieve werkwijzen.

FIT-initiatieven

FIT-initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte bedrijfsvoering, die de personeelsinzet efficiënter maken, het werkplezier vergroten en een positief effect hebben op de werkdrukbeleving. Wij verzamelen concrete FIT-initiatieven die variëren van een enkel initiatief tot breder ‘uitrolbare’ integrale oplossingen.

Samen voorop

Als huisarts wilt u voldoende tijd hebben voor uw patiënten. Maar de druk op de huisarts is groot. Daarom ondersteunen wij huisartsenpraktijken bij de transformatie naar toekomstbestendige huisartsenzorg. Hoe? Door mee te doen aan verschillende pilots.

 Uitgelicht: Palliatieve kit

Eén van onze good practices is de palliatieve kit. Bij palliatieve patiënten in de terminale fase kan een plotselinge verslechtering of een andere acuut probleem optreden. In dat geval moet direct geschakeld worden tussen huisarts, wijkverpleegkundige en apotheek om alle benodigde zorg te leveren. Dit kost onnodig veel tijd voor de betrokken zorgprofessionals én de patiënt. De palliatieve kit is een door de apotheek afgesloten box met alle benodigdheden voor de behandeling van (acute) symptomen. Deze kit wordt bij palliatieve patiënten in huis gezet op het moment dat deze in de terminale fase komt.

 Zelf een goed idee of initiatief?

We zijn continu op zoek naar Good Practices. Zo stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van deze initiatieven die leiden tot zinnige zorg. Heeft u een goed idee of een vernieuwend initiatief dat voor verandering zorgt in de wijkverpleging? We horen het graag en gaan met u in gesprek. Bekijk hier de kenmerken en criteria waaraan een Good Practice moet voldoen en dien direct uw initiatief in. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam