Palliatieve kit

Good Practice in de farmaceutische zorg

De palliatieve kit thuis helpt bij de behandeling van palliatieve cliënten. De palliatieve kit is een door de apotheek afgesloten box waarin zich benodigdheden bevinden om (acute) symptomen direct te behandelen. 

VGZ samen voorop met Buurtzorg en BENU apotheek Gorinchem

 De voordelen van deze Good Practice:

Meer aandacht voor cliënt

In het acute moment hoeft niets meer geregeld te worden. Er is dus volledige aandacht voor de cliënt. Naasten of familie hoeven in ANW-uren* niet meer de geneesmiddelen op te halen bij de apotheek.


Meteen zorg wanneer nodig

De cliënt krijgt meteen de zorg die nodig is. Alle hulpmiddelen en medicatie zijn thuis aanwezig. Er is geen onnodig bezoek door de huisartsenpost, omdat alles afgestemd is met de eigen huisarts.


Minder onnodig tijdverlies

Onnodige tijd van de wijkverpleegkundige, huisarts, huisartsenpost en apotheker wordt voorkomen. Niet gebruikte hulpmiddelen kunnen bij een andere cliënt worden ingezet.


* Avond- nacht- en weekenduren.

 De palliatieve kit: wat is dat dan?

Bij palliatieve cliënten in de terminale fase kan een plotselinge verslechtering of een andere acuut probleem optreden. In dat geval moet direct geschakeld worden met huisarts en apotheek om alle benodigde zorg te kunnen leveren. Dit kost veel tijd van de wijkverpleegkundige, die zij op dat moment niet aan de cliënt kan besteden. Ook is het daardoor niet mogelijk om meteen zorg te verlenen, maar moet gewacht worden tot de huisarts een recept heeft geschreven en medicatie of ander materiaal aanwezig is bij de cliënt.

Alle benodigdheden om symptomen te behandelen in 1 kit

De palliatieve kit is een door de apotheek afgesloten box waarin zich benodigdheden bevinden om (acute) symptomen direct te behandelen. De kit wordt bij palliatieve cliënten in huis gezet op het moment dat deze in de terminale fase komt, dus op een planbaar moment. Doordat de juiste spullen al bij de cliënt thuis aanwezig zijn en de toestemming hiervoor is verleend, kan de verpleegkundige meteen de kit gebruiken wanneer dit nodig is. De apotheek controleert de inhoud van de palliatieve kit na overlijden van de cliënt en vult deze zo nodig aan. Niet gebruikte hulpmiddelen kunnen zo bij andere cliënten alsnog worden ingezet.

De kosten in het kort

 • Landelijke zorgkosten
  Jaarlijks kost palliatieve zorg, waar terminale zorg onder valt, €606 miljoen.

 • Landelijke besparing
  Deze Good Practice kan jaarlijks ongeveer € 7,8 miljoen besparen.

 Zorgaanbieders aan het woord

Laurens van Ede |  Huisarts en kaderarts palliatieve zorg

“Ik voelde de urgentie om pro-actieve huisartsenzorg voor palliatieve patiënten te bevorderen en bedacht de kit. Dat deze nu op grotere schaal multidisciplinair ingezet wordt is mooi om te zien!”

Frans Jansen | Apotheker

“Met de palliatieve kit kunnen we efficiënt genees- en hulpmiddelen leveren in de palliatieve fase.”

Annemiek Goedel | Verpleegkundig specialist bij Buurtzorg

“De palliatieve kit is hét voorbeeld van goede zorg met een verminderde workload!”

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam