Een correcte restitutienota

Heeft u geen overeenkomst met ons en heeft u huisartsenzorg geleverd aan een patiënt die niet is ingeschreven in uw praktijk (een passant)? Dan geeft u een restitutienota (factuur) mee aan uw patiënt. Uw patiënt betaalt dan de gemaakte zorgkosten aan u en declareert daarna de restitutienota bij ons. Voor een goede verwerking en uitbetaling is het belangrijk dat u de nota correct opbouwt.

 Deze informatie moet op een restitutienota staan

Voor een goede verwerking en uitbetaling moet een restitutienota minimaal de volgende gegevens bevatten:

Gegevens zorgaanbieder

 • NAW-gegevens van uw praktijk*
 • Uw persoonlijke AGB-code
 • De praktijk AGB-code
 • Een uniek factuurnummer
 • De factuurdatum

Gegevens verzekerde

 • De NAW-gegevens
 • De geboortedatum
 • Het klantnummer

Gegevens behandeling

 • Verwijsdatum
 • Alle data van de behandelingen
 • Diagnosecode
 • CSI code (indien van toepassing)
 • Prestatiecode
 • Een korte omschrijving van de behandeling.**
 • Bedrag per behandeling
 • Totaalbedrag
* De praktijknaam die op de nota staat moet overeenkomen met de praktijknaam die bij Vektis geregistreerd is.

** Bijvoorbeeld ‘behandeling manuele therapie’. Alleen ‘behandeling’ is niet voldoende.

Declareren kan ook via VECOZO

Ook wanneer u géén overeenkomst met ons heeft, kunt u zelf declareren via VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam