Diabetische voetzorg

Wij kopen (preventieve) diabetische voetzorg in bij zorggroepen. Een zorggroep is een multidisciplinair team van huisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen, diëtisten en andere relevante zorgaanbieders. Zij organiseren samen de zorg voor de diabetespatiënt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld als zorggroep podotherapie of pedicurebehandelingen inkopen.

Vergoeding pedicure of podotherapeut

Verzekerden die in een zorggroep zitten, krijgen alleen een vergoeding voor diabetische voetzorg als de pedicure of podotherapeut een overeenkomst heeft met de zorggroep. De huisarts van de patiënt zorgt ervoor dat hij of zij wordt doorverwezen naar een gecontracteerde aanbieder van diabetische voetzorg.

Voetscreening diabetische voetzorg

Alle diabetespatiënten hebben jaarlijks recht op een voetscreening door een praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige of huisarts. Tijdens deze voetscreening stelt de zorgaanbieder vast welk Zorgprofiel de patiënt heeft. Ook geeft hij of zij advies over voetverzorging en goed schoeisel. Zo nodig verwijst de zorgaanbieder de patiënt door naar een pedicure of podotherapeut. Deze voetscreening vergoeden we volledig uit de basisverzekering.

Vergoeding diabetische voetzorg

De vergoeding voor diabetische voetzorg is afhankelijk van het zorgprofiel. Hieronder zetten we de verschillende zorgprofielen uiteen. Als er geen risico op moeilijk genezende wonden aan de voeten bestaat, krijgt de patiënt geen zorgprofiel en is er geen recht op vergoeding.

Zorgprofiel 1

Verzekerden met zorgprofiel 1 krijgen naast de jaarlijkse voetscreening ook een vergoeding vanuit de basisverzekering voor een gericht voetonderzoek door een pedicure. Voor overige voetbehandelingen kan de verzekerde een aanvullende verzekering afsluiten.

Zorgprofiel 2, 3 of 4

Verzekerden uit de zorgprofielen 2 tot en met 4 hebben recht op een vergoeding voor preventieve diabetische voetzorg vanuit de basisverzekering. De huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige uit de zorggroep verwijst de verzekerde door naar een gecontracteerde pedicure of podotherapeut. De kosten van deze voetzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam