Meer tijd voor de patiënt

Kwaliteit leveren voor de patiënt, ruimte hebben om zorg goed te organiseren én plezier hebben in het vak, ook in drukke tijden. Dit alles is van groot belang voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Als eerste zorgverzekeraar zijn wij daarom in 2016 gestart met het maken van afspraken hierover. Dit onder de noemer van Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP).

Minder werkdruk, meer werkplezier 

De afgelopen jaren hebben we gezien dat deelnemende huisartsen door MTVP minder werkdruk en meer werkplezier ervaren. We zien het als een zeer goede ontwikkeling dat dit initiatief landelijk wordt omarmd en overgenomen is in het IZA. Zo kan MTVP bij elke huisarts beschikbaar worden gesteld en ervaren niet alleen onze leden maar ook huisartsen zelf direct de voordelen hiervan.

Daarnaast zien we dat MTVP effect heeft op het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis. Zo wordt kwalitatief goede zorg geleverd in de eerste lijn en wordt zorg in de tweede lijn voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de toegankelijkheid van zorg in de huisartsenpraktijk voor onze leden geborgd blijft. Wij zien dit als een zeer belangrijke voorwaarde om het IZA te doen slagen en de zorg ook op termijn voor iedereen toegankelijk te houden. 

Ervaring in de praktijk gebracht

Doordat wij samen met het beroepsveld enkele jaren ervaringen hebben opgedaan, kunnen wij onze kennis en ervaring breed inzetten. Interventies die een grote bijdrage leveren aan een succesvolle implementatie van MTVP, zijn onder andere:
 • ‘Anders triageren’
 • ‘Aanpak veelgebruikers’
 • ‘Verbinding met het sociaal domein’
 • Digitalisering van de praktijk.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de interventies, onze toolbox MTVP, onze ambities en meer informatie over de landelijke leidraad kunt u terecht op onze themapagina.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam