Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

In 2016 zijn wij als eerste zorgverzekeraar gestart met het gedachtegoed Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP). In de afgelopen jaren hebben we veel positieve resultaten gezien. Zo ervaren huisartsen minder werkdruk en meer werkplezier. En krijgen patiënten die dat nodig hebben, meer tijd in de spreekkamer.

Rust in de praktijk

We hebben gezien in onze eerdere pilots dat huisartsen die met MTVP werken meer rust in de praktijk ervaren. Assistenten krijgen meer taken, zoals eenvoudige behandelingen en adviezen aan de patiënt. Hiermee ervaren ze hun baan als leuker en interessanter. En de huisarts wordt ermee ontlast. En patiënten? Die reageren erg positief.

MTVP op grotere schaal realiseren

In 2023 en het eerste kwartaal van 2024 is hard gewerkt om alle huisartsenpraktijken te kunnen laten aansluiten bij MTVP. We zien dat in ons preferent gebied bijna alle praktijken inmiddels zijn gestart. Mede dankzij de inspanningen van de regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) om de praktijken hierbij te ondersteunen. We kijken ernaar uit om de komende tijd samen met de huisartsen en de RHO’s te onderzoeken wat de eerste resultaten zijn van deze landelijke uitrol van MTVP.

Ter inspiratie: De originele toolbox

We zijn in 2016 begonnen in de regio Gorinchem met een zestal interventies met goede voorbeelden uit de praktijk, bedacht door huisartsen zelf. Deze 6 interventies vormden de basis van de pilot MTVP. Deze interventies zijn ook te vinden in de huidige leidraad. Hieronder staan er een paar benoemd. We delen deze graag met u ter inspiratie.

 • Flexibele consultduur– De huisarts werkt met consulten van 5, 10 en 15 minuten. Hij of zij houdt korte consulten, waar het mogelijk is. Zo komt er ruimte voor patiënten die meer dan de gebruikelijke 10 minuten nodig hebben. Dit blijkt heel prettig voor de patiënt. Deze voelt zich serieus genomen. De huisarts verwijst de patiënt minder vaak door voor medisch specialistische zorg of diagnostiek.
 • Intervisie verwijsgedrag – Twijfelt de huisarts over een verwijzing of aanvraag voor diagnostiek? Dan bespreekt hij of zij dit eerst met collega’s uit de praktijk. De huisartsen leren zo van elkaar. De huisartsen vinden samen vaak een passende oplossing voor de patiënt, zonder te hoeven verwijzen naar de tweede lijn.
 • Regie veelgebruikers – De meeste huisartsen kennen een kleine groep patiënten die relatief veel tijd kost. Met deze tool brengen de huisartsen de groep in beeld. Daarna bekijken ze of ze anders met de individuele patiënten om kunnen gaan. Dat bespreken ze met de patiënt. Vaak hoeft de patiënt daarna minder vaak naar de huisarts. Fijn voor zowel de huisarts als de patiënt.
 • Training triage assistenten – De assistenten leren aan de telefoon scherper de zorgvraag inschatten. De huisarts kan daardoor de consulttijd beter op de patiënt afstemmen. Niet alleen de patiënt voelt zich serieus genomen, maar er is ook meer waardering voor de assistent. Een win-win-situatie dus!
 • Transmuraal intercollegiaal telefonisch consult (Meekijkconsult) – De huisarts overlegt met de medisch specialist in het ziekenhuis, met of zonder de patiënt erbij, of de patiënt doorgestuurd moet worden naar het ziekenhuis. Zo wordt de patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis gestuurd.
 • Time-out verwijzingen –Twijfelt de huisarts over een verwijzing? Dan wordt er een time-out ingelast. De patiënt belt dan aan het einde van de dag terug. Zo kan de huisarts goed nadenken over nut en noodzaak van een doorverwijzing en worden onnodige verwijzingen voorkomen.
Waarom wij hierin geloven

De eerstelijnszorg wordt steeds belangrijker. Maar het personeelstekort wordt groter. We zien dat innovatie in de huisartsenzorg een oplossing is. Innovatieve huisartsen(praktijken) wijzen daarbij de weg en wij ondersteunen ze. Zo werken we samen aan de transformatie van de huisartsenzorg. Er blijft ruimte voor de patiënt die het écht nodig heeft. En de huisarts en zorgprofessional houden plezier in hun werk.

Vragen of ideeën? 

Wilt u met ons van gedachten wisselen over dit initiatief? Graag! Bespreek het met uw zorginkoper of neem contact met ons op via ons contactformulier.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam