Niet-gecontracteerde zorg declareren

Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan helpen we u graag met correct declareren. Niet-gecontracteerde zorg kan op verschillende manieren gedeclareerd worden. De afhandeling van declaraties van niet-gecontracteerde zorg wijkt iets af van declaraties van gecontracteerde zorg. 

 Declareren niet-gecontracteerde zorg 

 • Declareer via VECOZO
  U kunt zelf declareren via VECOZO. Volg ons handige stappenplan om te zorgen dat uw declaratie correct wordt ingediend.

 • Behandeling van een passant
  Is uw patiënt niet ingeschreven in uw praktijk? Dan noemen we dit een passant. U geeft uw patiënt, de passant (onze verzekerde), de restitutienota (factuur) mee. Uw patiënt maakt dan de gemaakte zorgkosten aan u over en declareert daarna de nota bij ons. Heeft onze verzekerde recht op vergoeding? Dan maken we het bedrag over aan onze verzekerde.

 Aan de slag met uw declaraties 

Heeft u declaraties bij ons ingediend? Dan gaan wij aan de slag met de verwerking ervan. 

Verwerking

Uw declaraties worden zowel digitaal als handmatig verwerkt aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in ons Algemeen Controleplan. Nadat de declaraties zijn verwerkt, ontvangt u van ons een uitbetaling of een afwijzing.

Uitbetaling

 Zo informeren wij uw patiënten

Informatie over het declareren en vergoeden van zorgkosten staat opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en op onze websites: 

VGZ | VGZbewuzt | IZA | IZZ | Univé | UMC | Zekur | Zorgzaam

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam