Uw gekozen zorgsoort:

Contracten

Om de kwaliteit, klantbeleving en kosten van specialistische GGZ optimaal te krijgen voor onze verzekerden, sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders. In deze overeenkomst leggen we vast wat u mag declareren en voor welk tarief, maar ook aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen.

Wat staat er in de zorgovereenkomst?

In de overeenkomst specialistische GGZ omschrijven wij onze voorwaarden op het gebied van:

  • eisen aan de zorgaanbieder
  • kwaliteitsstatuut
  • continuïteit van zorgverlening
  • declaraties en betaling k
  • lachtenregeling en informatieverstrekking
  • behandelplannen
  • ROM monitoring en effectmeting z
  • orgkostenplafond en nacalculatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Op alle overeenkomsten met Coöperatie VGZ zijn de algemene inkoopvoorwaarden zorginkoop Coöperatie VGZ van toepassing.

Digitaal contract

U kunt ook digitaal een overeenkomst met ons afsluiten. Dit kunt u bij ons aanvragen. Heeft u een contractaanbod ontvangen voor de GBGGZ en/of SGGZ? Vult u dan via Vecozo de vragenlijst GBGGZ en/of SGGZ in. U vindt deze vragenlijst(en) in de uitvraagmodule van Vecozo.

Voor het digitaal afsluiten van de overeenkomst heeft u een geldig persoonlijk Vecozo-certificaat nodig met autorisatie tot het Zorginkoopportaal. Onder de AGB-code van uw praktijk vindt u geen overeenkomst, tenzij u een groepspraktijk heeft. In dat geval kunt u de overeenkomst wel op de AGB-code van uw praktijk afsluiten. Vindt u, zowel onder de persoonlijke AGB-code als praktijk AGB-code, geen vragenlijst? Neemt u dan contact op met het Zorgaanbiedersloket 040 - 2975040.

Als u de ingevulde vragenlijst bevestigt, wordt er automatisch een nieuwe overeenkomst GBGGZ en/of SGGZ ingelezen in Vecozo. Dit contract kunt u inzien en accepteren via de contracteermodule in Vecozo. U ontvangt hierover een e-mail.

Verhogingsaanvragen 2018

Van 1 april tot 1 augustus 2018 is het mogelijk een verhogingsaanvraag in te dienen. Download hiertoe het Aanvraagformulier verhoging 2018 en stuur het volledig ingevuld naar digitalecontracteringggz@vgz.nl. Wij nemen de aanvraag in behandeling en geven zo spoedig mogelijk een reactie. Het indienen van een aanvraag biedt geen garantie op het daadwerkelijk toekennen van een verhoging.

Let op: na 1 augustus 2018 worden verhogingsaanvragen niet meer in behandeling genomen.

Nieuwe aanmelding contract 2019

Hebt u op dit moment nog geen contract met VGZ, maar zou u dit wel graag willen? Van 1 juni tot 1 november 2018 is het tevens mogelijk om u aan te melden voor een contract voor 2019. U kunt hiervoor het aanmeldformulier gebruiken dat vanaf 1 juni te vinden is op deze site. In december 2018 hoort u of uw aanmelding is omgezet in een contract voor 2019.

Let op: na 1 november 2018 worden nieuwe aanmeldingen niet meer in behandeling genomen.

Wijzigen IBAN-nummer

U kunt uw rekeningnummer wijzigen met het Wijzigingsformulier IBAN-nummer (pdf). U kunt dit formulier versturen door onderaan het formulier op de button ‘verzenden’ te klikken. Bijlagen voegt u toe met de paperclip. Lukt het digitaal versturen niet? U kunt dan contact opnemen met het Zorgaanbiedersloket : 040 2975040

Gerelateerde zorgsoorten

Generalistische basis GGZ
Langdurige GGZ
Huisartsenzorg
Ziekenhuiszorg


Relevante links

Contracten generalistische basis GGZ
Vergelijk en Kies 
Vecozo


Vragen over contracten?

U kunt contact opnemen met het Zorgaanbiedersloket: 040 – 297 50 40 (8.30 - 17.00 uur).