Uw gekozen zorgsoort:

Contracten

Om de kwaliteit, klantbeleving en kosten van specialistische GGZ optimaal te krijgen voor onze verzekerden, sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders. In deze overeenkomst leggen we vast wat u mag declareren en voor welk tarief, maar ook aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen.

 

Wat staat er in de zorgovereenkomst?

In de overeenkomst specialistische GGZ omschrijven wij onze voorwaarden op het gebied van:

  • eisen aan de zorgaanbieder
  • kwaliteitsstatuut
  • continuïteit van zorgverlening
  • declaraties en betaling k
  • lachtenregeling en informatieverstrekking
  • behandelplannen
  • ROM monitoring en effectmeting z
  • orgkostenplafond en nacalculatie

 

Algemene inkoopvoorwaarden

Op alle overeenkomsten met Coöperatie VGZ zijn de algemene inkoopvoorwaarden zorginkoop Coöperatie VGZ van toepassing.

 

Digitaal contract

U kunt ook digitaal een overeenkomst met ons afsluiten. Dit kunt u bij ons aanvragen. Heeft u een contractaanbod ontvangen voor de GBGGZ en/of SGGZ? Vult u dan via Vecozo de vragenlijst GBGGZ en/of SGGZ in. U vindt deze vragenlijst(en) in de uitvraagmodule van Vecozo.

Voor het digitaal afsluiten van de overeenkomst heeft u een geldig persoonlijk Vecozo-certificaat nodig met autorisatie tot het Zorginkoopportaal. Onder de AGB-code van uw praktijk vindt u geen overeenkomst, tenzij u een groepspraktijk heeft. In dat geval kunt u de overeenkomst wel op de AGB-code van uw praktijk afsluiten. Vindt u, zowel onder de persoonlijke AGB-code als praktijk AGB-code, geen vragenlijst? Neemt u dan contact op met het Zorgaanbiedersloket 040 - 2975040.

Als u de ingevulde vragenlijst bevestigt, wordt er automatisch een nieuwe overeenkomst GBGGZ en/of SGGZ ingelezen in Vecozo. Dit contract kunt u inzien en accepteren via de contracteermodule in Vecozo. U ontvangt hierover een e-mail.

 

Verhogingsaanvragen 2018

Van 1 april tot 1 augustus 2018 is het mogelijk een verhogingsaanvraag in te dienen. Download hiertoe het Aanvraagformulier verhoging 2018 en stuur het volledig ingevuld naar digitalecontracteringggz@vgz.nlVerhogingsaanvragen tot 1 juni worden in juni beoordeeld. Verhogingsaanvragen van juni tot augustus worden in augustus beoordeeld. Het indienen van een aanvraag biedt geen garantie op het daadwerkelijk toekennen van een verhoging

Let op: na 1 augustus 2018 worden verhogingsaanvragen niet meer in behandeling genomen.

 

Nieuwe aanmelding contract 2019

Hebt u op dit moment nog geen contract met VGZ, maar zou u dit wel graag willen? Van 1 juni tot 1 november 2018 is het tevens mogelijk om u aan te melden voor een contract voor 2019. U kunt hiervoor het aanmeldformulier contract 2019 downloaden en volledig ingevuld sturen naar digitalecontracteringggz@vgz.nl. In december 2018 hoort u of uw aanmelding is omgezet in een contract voor 2019. 

Let op: na 1 november 2018 worden nieuwe aanmeldingen niet meer in behandeling genomen.

 

Wijzigen IBAN-nummer

U kunt uw rekeningnummer wijzigen met het Wijzigingsformulier IBAN-nummer (pdf). U kunt dit formulier versturen door onderaan het formulier op de button ‘verzenden’ te klikken. Bijlagen voegt u toe met de paperclip. Lukt het digitaal versturen niet? U kunt dan contact opnemen met het Zorgaanbiedersloket : 040 2975040

Gerelateerde zorgsoorten

Generalistische basis GGZ
Langdurige GGZ
Huisartsenzorg
Ziekenhuiszorg


Relevante links

Contracten generalistische basis GGZ
Vergelijk en Kies 
Vecozo


Vragen over contracten?

U kunt contact opnemen met het Zorgaanbiedersloket: 040 – 297 50 40 (8.30 - 17.00 uur).