Wijziging inkoopbeleid 2023

Wijziging jaartallen in informatie over contracteerproces en zorgkostenplafond

14-04-2022
 

In ons inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2023 stond op pagina 10 (onder ‘Handmatig gecontracteerde zorgaanbieders’) vermeld dat we de omzet, voor het bepalen van een handmatig of digitaal contracteerproces, baseren op het zorgkostenplafond van contractjaar 2021. Dit jaartal was incorrect en is gewijzigd naar 2020.

Daarnaast stond op pagina 18 (onder ‘Procesverloop zorgaanbieders vrijgevestigden en groepspraktijken’) vermeld dat vrijgevestigden en groepspraktijken vanaf 1 april 2022 een aanvraag kunnen indienen voor verhoging van het zorgkostenplafond in 2023. Deze datum was incorrect en is gewijzigd naar 1 april 2023.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor zorgaanbieders en het reguliere inkoopproces voor 2023.

Wijziging inkoopbeleid 2023

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid GGZ 2023 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvulling op het inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam