Aanvulling inkoopbeleid 2022

Verduidelijking inzet psychiaters in setting 1 en uitzonderingen bij het vergoeden van eventuele behandelingen in categorie C

23-12-2021
In ons inkoopbeleid voor 2022 ‘Digitale contractering’ (omzet < €3 miljoen) staat op pagina 28 (onder ‘Inzet psychiater setting 1’) omschreven wat wij verwachten van
psychiaters in setting 1. Op verzoek van de NZa hebben wij deze omschrijving verduidelijkt en geven we extra uitleg over de uitzonderingen bij het vergoeden van eventuele behandelingen in categorie C.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Bent u een psychiater en levert u zorg in setting 1? Dan kunt u nalezen welke inzet van u verwacht wordt bij het leveren van behandelingen in categorie A en B. Daarnaast leest u welke uitzonderingen wij hanteren bij het vergoeden van eventuele behandelingen in categorie C. De uitleg over deze uitzondering zorgt voor een passende vergoeding van eventueel geleverde zorg in categorie C.

Verder heeft deze aanvulling geen inhoudelijke gevolgen voor het inkoopproces voor 2022.

Wijziging inkoopbeleid 2022

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Digitale contractering 2022 (digitale contractering – omzet < €3 miljoen) en is te vinden in het hoofdstuk ‘Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid’.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam