Publicatie maximum GGZ tarieven 2021

30-07-2020
In het zorginkoopbeleid 2021 hebben wij vermeld dat wij - net als in voorgaande jaren – een eigen lijst met VGZ-tarieven zullen vaststellen voor 2021. Zoals aangekondigd is deze tarievenlijst per 1 augustus 2020 beschikbaar op onze website.

Tarievenlijst 2021 voor niet-digitaal gecontracteerde zorgaanbieders*

U kunt hier de tarievenlijst voor 2021 downloaden. Het betreft hier de tarievenlijst voor niet-digitaal gecontracteerde zorgaanbieders. 

We hanteren in 2021 deze eigen tarievenlijst met maximumtarieven. Bij de vaststelling van deze tarievenlijst hebben wij gebruik gemaakt van de door de NZa gepubliceerde lijsten met maximumtarieven voor gespecialiseerde- en langdurige GGZ (TB/REG-21620-01) en de generalistische basis GGZ (TB/REG-21622-01).

Bent u een zorgaanbieder die niet-digitaal gecontracteerd wordt?

Dan zullen wij u in de onderhandelmodule van VECOZO een voorstel doen over de hoogte van het tarief voor in 2021.

*Let op: deze tarievenlijst geldt dus niet voor zorgaanbieders met (één van) de volgende overeenkomsten:

 • Individuele overeenkomst GGZ
 • Groepsovereenkomst GGZ
 • Instellingsovereenkomst GGZ
 • Digitaal plus overeenkomst GGZ 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam