Publicatie maximum GGZ tarieven 2022

30-07-2021
In het zorginkoopbeleid 2022 hebben wij vermeld dat wij - net als in voorgaande jaren - een eigen lijst met VGZ-tarieven zullen vaststellen voor 2022. Zoals aangekondigd is deze tarievenlijst (uiterlijk) per 1 augustus 2021 beschikbaar op onze website.

Tarievenlijst 2022 voor handmatig gecontracteerde zorgaanbieders

Het betreft hier de tarievenlijst handmatig gecontracteerde zorgaanbieders. Download de tarievenlijst voor 2022.

Bij de vaststelling van deze tarievenlijst hebben wij gebruik gemaakt van de door NZa gepubliceerde lijsten met maximumtarieven voor Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-04.

Bent u een zorgaanbieder die handmatig wordt gecontracteerd?

Dan zullen wij u in de onderhandelmodule van VECOZO een voorstel doen over de hoogte van het tarief voor 2022.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam