Monitoring en effectmeting vervalt in overeenkomsten 2019

02-10-2018
De afgelopen weken is onduidelijkheid ontstaan over de bepalingen rondom ‘Monitoring en effectmeting’ in de overeenkomsten van 2019. 

Specifiek gaat het om artikel 5 in onze Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) overeenkomsten 2019 en om artikel 6 in onze Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) overeenkomsten 2019.

De genoemde artikelen komen vanwege de onduidelijkheid te vervallen. Concreet betekent dit dat wij zorgaanbieders niet vragen CQI- dan wel ROM-gegevens aan te leveren.

Landelijke discussie
Wij begrijpen de landelijke discussie over ROM en privacy. Zodoende hebben wij onze relaties in een eerder nieuwsbericht geïnformeerd dat wij vrijgevestigde zorgaanbieders niet actief verzoeken om ROM-gegevens aan te leveren. Na aanhoudende onduidelijkheid, hebben we bovendien besloten de artikelen in de overeenkomsten 2019 over ‘Monitoring en effectmeting’ volledig te laten vervallen.

Aangepaste contracten staan klaar in VECOZO
De nieuwe overeenkomsten (zonder artikel 5 & 6) zijn klaargezet in VECOZO. Hierover hebben we op 24 september al onze zorgaanbieders geïnformeerd.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam