Incorrecte formulering vraag 01.03.02 in vragenlijst voor overeenkomst setting I

18-10-2021
Wilt u voor 2022 in aanmerking komen voor een overeenkomst setting I? Dan dient u vóór 12 november 2021 de vragenlijst in VECOZO in te vullen én het contractvoorstel te accepteren of weigeren. Wij hebben echter geconstateerd dat vraag 01.03.02 incorrect geformuleerd is. In onderstaand nieuwsbericht leggen we u graag uit waarom de formulering van de vraag incorrect is en hoe dit eventueel gecorrigeerd wordt in ons contractvoorstel.


De huidige formulering van de vraagt luidt als volgt: '
Alle in de praktijk werkzame regiebehandelaren zijn in het bezit van een geldig visitatiecertificaat van de LVVP of van het NIP of NVGzP de scheiding van zorg met andere activiteiten is geregeld.'. Op basis van deze formulering lijkt het alsof psychiaters niet in aanmerking kunnen komen voor de tariefopslag van 1%.

Wanneer psychiaters, voor hun BIG-herregistratie, hebben deelgenomen aan de visitatie van de NVvP komen zij echter wel in aanmerking voor de tariefopslag van 1%. Indien nodig corrigeren wij dit uiteraard in ons contractvoorstel.

Afhankelijk van het stadium waarin u zich in de vragenlijst bevindt, geven wij hieronder graag tekst en uitleg over hoe wij dit corrigeren in het contractvoorstel. 

Heeft u vraag 01.03.02 beantwoord met 'Ja' én heeft u de vragenlijst al afgerond? 

Dan hoeft u niets te doen. De tariefopslag van 1% is al onderdeel van het contractvoorstel.

Heeft u vraag 01.03.02 beantwoord met ‘Nee’ en heeft u de vragenlijst al afgerond? 

In dat geval ontvangt u van ons een nieuw contractvoorstel waarin het tariefpercentage is verhoogd met 1%. Dit nieuwe contractvoorstel ontvangt u eind oktober in het Zorginkoopportaal van VECOZO. U ontvangt automatisch en per e-mail bericht zodra het nieuwe contractvoorstel voor u klaarstaat. 

Heeft u de vragenlijst nog niet afgerond?

In dat geval kunt u de vragenlijst alsnog afronden en vraag 01.03.02 met ‘Ja’ beantwoorden. Om in aanmerking te komen voor de tariefopslag van 1% wordt u gevraagd om een bewijsstuk van uw NVvP visitatie te uploaden.

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie over de overeenkomsten verwijzen wij u graag door naar de webpagina 'Overeenkomsten'. Heeft u alsnog vragen? Bekijk dan al onze service- en contactmogelijkheden

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam