Wijziging inkoopbeleid 2022

Einddatum contractering 2022 voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders verlengd tot 31 december 2021

01-11-2021
In ons inkoopbeleid voor 2022 ‘Digitale contractering’ (omzet < €3 miljoen) staat in het hoofdstuk ‘Proces zorginkoop’ vermeld dat 12 november 2021 de einddatum is voor de contractering voor 2022. Vanwege de invoering van het Zorgprestatiemodel hebben we echter geconstateerd dat er meer tijd nodig is voor een adequaat contracteerproces. Daarom is besloten de einddatum van de contractering voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders te verlengen tot 31 december 2021.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Indien u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst in 2022 heeft u langer de tijd om een overeenkomst met ons af te sluiten. Verder heeft deze wijziging geen inhoudelijke gevolgen voor het inkoopproces.

Let op: zoals vermeld in het inkoopbeleid voor 2022 (zie tabel ‘Proces zorginkoop’) geldt deze wijziging niet voor instellingen met de overeenkomsten ‘Instellingen GGZ 2022’ en ‘Instellingen ODP GGZ 2022’.

Wijziging inkoopbeleid 2022

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Digitale contractering 2022 (digitale contractering – omzet < €3 miljoen) en is te vinden in het hoofdstuk ‘Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid’.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam