Wijziging inkoopbeleid 2022

Doorbetaling van declaraties na bereiken zorgkostenplafond 2022

15-06-2021
In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Zorgkostenplafond en tarieven’ vermeld dat wij na het bereiken van het zorgkostenplafond de ingediende facturen niet langer vergoeden. Deze werkwijze kunnen wij helaas niet garanderen en komt zodoende te vervallen. Dit betekent dat wij declaraties boven het zorgkostenplafond in 2022 gewoon vergoeden en dat we de bedragen van deze declaraties, die boven het zorgkostenplafond zijn uitbetaald, later terugvorderen.

Waarom komt dit te vervallen?

De reden hiervoor is dat deze werkwijze meer administratieve en technische problemen met zich meebrengt dan verwacht. Daarnaast heeft de overname van een verzekerdenportefeuille via de volmacht (eind 2020) ervoor gezorgd dat de overschrijdingen van het zorgkostenplafond in 2021 niet tijdig vastgesteld konden worden. 

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Indien u in 2022 uw zorgkostenplafond bereikt en blijft behandelen, worden deze behandelingen gewoon door ons vergoed. Dit betekent wel dat u het teveel uitbetaalde bedrag van deze declaraties later aan ons dient terug te betalen. Om dit te voorkomen, adviseren wij zorgaanbieders om de verhouding tussen de kosten van de geleverde zorg en het vooraf overeengekomen zorgkostenplafond continu te monitoren.

Wanneer u merkt dat uw zorgkostenplafond ontoereikend zal zijn, adviseren wij u nieuwe aanmeldingen door te verwijzen naar onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Zij kunnen dan een passend alternatief voor onze verzekerden organiseren. Ook kunt u nog tot 1 augustus een verhogingsaanvraag indienen via onze website.

Veelgestelde vragen en antwoorden over het zorgkostenplafond

Meer informatie over het zorgkostenplafond is te vinden op de webpagina ‘Zorgkostenplafond’.

Wijziging inkoopbeleid 2022

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid voor 2022 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid'. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam