Aanvraagformulier overeenkomst 2024 (setting 1)

Om aan onze zorgplicht te voldoen, is het mogelijk dat we in de loop van het jaar extra overeenkomsten sluiten. Met dit formulier kunt u een overeenkomst aanvragen voor het lopende jaar (2024) voor setting 1. Wij beoordelen vervolgens uw aanvraag. Wanneer u aan alle criteria voldoet, zetten wij voor u een vragenlijst klaar in VECOZO. In ons inkoopbeleid leest u meer over hoe we uw aanvraag beoordelen.

 Formulier overeenkomst aanvragen


Met het insturen van dit formulier verklaart u te voldoen aan de minimumeisen.
U vindt de minimumeisen in ons inkoopbeleid.

Vul alleen de 8 cijfers van uw AGB-code in, zonder speciale tekens (bijvoorbeeld: 12345678)

Vul hier een getal met percentageteken in (bijvoorbeeld: 25%).


Dit is de definitie van digitale zorg:


Digitale zorg: wat is het doel?
•De digitale zorg vermindert psychische klachten, bevordert de regie van de cliënt met behoud van kwaliteit van zorg en verkort de behandelduur doordat consulten worden verkort of niet meer nodig zijn.

Digitale zorg bestaat uit:
• Het inzetten en integreren van digitale interventies tijdens de behandeling, waardoor deze (gedeeltelijk) tijd- en plaatsonafhankelijk geboden kan worden én de cliënt is hierdoor beter is voorbereid.
• Digitale interventies worden op een klacht- en herstelgerichte manier ingezet, waarbij passende en afgebakende opdrachten centraal staan. Binnen iedere setting kan digitale zorg in meer of mindere mate worden ingezet. Voorbeelden zijn het inzetten van apps, chatbots, modulaire (zelf)hulp of virtual reality (VR) eventueel in combinatie met beeldbellen.

Digitale zorg bestaat niet uit:
• Slechts een face-to-face behandeling omzetten naar een behandeling via een beeldscherm (beeldbellen), waarbij er geen directe vermindering in behandeltijd is voor de cliënt en behandelaar.


Vul hier een getal met percentageteken in (bijvoorbeeld: 25%).

Selecteer Ja of Nee op de vraag of u digitale zorg levert om door te gaan.

Vul hier een getal met percentageteken in (bijvoorbeeld: 25%). Het gaat hier om verzekerden van al onze merken (VGZ, VGZbewuzt, IZA, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, Univé Zorg, UMC en Zekur).

Vul hier alleen getallen in, eventueel met een komma ertussen (bijvoorbeeld: bij 40 uur vult u '1' in, bij 20 uur vult u '0,5' in). De behandelaren die u hier opgeeft, moeten in Vektis gekoppeld zijn aan uw praktijk of instelling.


Let op: de maximale bestandsgrootte van uw bijlage(s) is 11 MB. Wilt u meerdere bijlages meesturen? Gebruik dan een ZIP-bestand, of voeg per uploadveld één bestand toe. De volgende bestandstypes zijn toegestaan: bmp, doc(x), gif, jpg, pdf, png, tif(f), xls(x). Beveiligde bestanden of bestanden met een (extra) wachtwoord worden niet geaccepteerd.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam