Digitaal gecontracteerd

Heeft u een omzet bij VGZ van minder dan €3 miljoen per jaar (gebaseerd op het zorgkostenplafond), dan kunt u een overeenkomst met ons sluiten op basis van een digitaal contracteerproces. Daarom spreken we in dit geval van digitaal gecontracteerde zorgaanbieders. Op deze pagina vindt u de informatie over het inkoopbeleid die voor u relevant is.

Wat is echt belangrijk in het inkoopbeleid van 2023?

Hoofdpunten van het GGZ-inkoopbeleid

De druk op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is al een lange tijd erg hoog. De impact van de coronapandemie op het geestelijk welbevinden van mensen bevestigt bovendien dat we voor een grote, gezamenlijke uitdaging staan. Daarom zetten we maximaal in op het organiseren van zinnige, passende zorg. De hoofdpunten van ons inkoopbeleid zijn:

 • Screening en triage: Wij vinden het belangrijk dat onze leden zo snel mogelijk op de juiste plek de benodigde zorg krijgen. Voordat het zorgtraject start is een goede beoordeling van de zorgvraag cruciaal.

 • Doelmatigheid: Gedurende het zorgtraject moet er voldoende aandacht zijn voor de kwaliteit van zorg en de mate waarin deze zorg een succesvolle bijdrage levert aan de hulpvraag van onze leden.

 • Stimuleren van digitale zorg: Digitale zorg biedt flexibiliteit, maakt tijd- en plaatsonafhankelijke zorg mogelijk en leidt tot efficiëntere zorgverlening met behoud of zelfs verbetering van kwaliteit.

 Werkwijze digitale contractering 2023

Een belangrijk verschil met de contractering van 2023 ten opzichte van vorige jaren, is dat we nu een niet-onderhandelbaar aanbod doen. Bent u benieuwd naar wat er nog meer is veranderd, en hoe ons contracteringsproces precies verloopt?

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Zorgaanbieders die een VGZ-omzet van minder dan €3 miljoen euro hebben (gebaseerd op het zorgkostenplafond 2020), kunnen een overeenkomst met ons sluiten via een digitaal contracteerproces. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Forensische zorg. Digitaal gecontracteerde zorgaanbieders hebben enkel een overeenkomst voor setting 1, 2, 3, 4, 5 en/of 8.
  • Organisaties waarbij er diverse juridische entiteiten onder een moederorganisatie vallen en waarbij de totale omzet van deze gehele groep voor VGZ meer dan €3 miljoen is.
 • Als een contractjaar inmiddels al loopt, is het niet meer mogelijk om een contract voor dat jaar aan te vragen. U kunt wel een contract voor het komende jaar aanvragen. Alle informatie hierover vindt u op onze pagina Overeenkomsten
 • U kunt op de pagina Overeenkomsten een contractaanvraag doen voor 2023. Daar vindt u ook alle informatie over het afsluiten van een overeenkomst. 
 • Alles over vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg, vindt u op deze pagina
 • We sluiten ons hierbij aan bij het Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS): de vrijgevestigde regiebehandelaar voert in principe zelf de gehele behandeling uit. Een medebehandelaar kan ingezet worden, maar dan moet daar inhoudelijk noodzaak voor zijn. Dat dient dan ook vastgelegd te worden in het patiëntendossier. VGZ hanteert geen aanvullende eisen voor de verhouding waarin de regiebehandelaar en/of de medebehandelaar worden ingezet.
 • Wij adviseren u om de verhouding tussen de kosten van de door u geleverde zorg en het vooraf overeengekomen zorgkostenplafond continu te monitoren. Komt uw zorgkostenplafond in zicht? Via onze website kunt u tussen 1 april en 1 augustus een verzoek tot verhoging van het zorgkostenplafond indienen. Wij beoordelen vervolgens of u aan de criteria voldoet om het zorgkostenplafond te verhogen.  

  Meer informatie over het zorgkostenplafond vindt u op onze website. Wilt u meer weten over de terugbetaling van overschrijding van het zorgkostenplafond? De voorwaarden die voor u gelden vindt u in de bijlage 'Deel II Zorgverzekeraar Specifieke Bepalingen GGZ 2022' van uw overeenkomst.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam